Vastustaja keräävät nimiä Siltamäessä: Ala-asteen naapuriin suunnitteilla päihdeongelmaisten koteja

Hoitokoti Sillanpirtti
Kaikki asukkaat eivät katso hyvällä kerrostalohanketta, joka tulisi ala-asteen vieressä olevan Sillanpirtin tilalle. Helsingin kaupungin näkökulma on, että hanke on alueellisen palvelurakenteen säilymisen kannalta kannatettava. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Hoitokoti Sillanpirtin tontin suunnitelmista on noussut kova huoli Siltamäessä. Siltakyläntie 11 tontille on aikomus tehdä uusi päihdeongelmaisten asuntola. Sen jälkeen purettaisiin nykyinen huonokuntoinen asuntola, jotta paikalle voisi tehdä kerrostaloon vuokrakoteja päihderiippuvaisille. Suunnitelman toteuttaminen vaatii uuden asemakaavan tekemistä.

Hanke on noussut julkisuuteen, kun Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti helmikuun lopulla varata tontin Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä tuetun asumisen asumisyksikön suunnittelua varten.

Hankkeen takana ovat Y-Säätiö ja hoitokoti Sillanpirttiä ylläpitävä Suoja-Pirtti ry. Y-säätiö on halukas tekemään yhdistyksen kanssa yhteistyötä, jossa tontille rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa kuntouttavaa päihdetoimintaa harjoittavan Sillanpirtin 31-paikkainen uudisrakennus. Toisessa vaiheessa tehtäisiin 10 paikkaa lisää. Tässä toisessa vaiheessa, asemakaavamuutoksen tultua voimaan, nykyinen rakennus puretaan ja sen paikalle tehdään arviolta 1 300 – 1 500 kerrosneliömetrin verran valtion tukemia vuokrakerrostalokoteja sekä mahdollinen asumispalveluiden lisäosa.

Vuokra-asunnot olisivat Y-Säätiön ’asunto ensin’ -mallin mukaisia. Siinä pitkäaikaisasunnoton saa ensin asunnon, jotta hänen on helpompi alkaa ratkoa muita ongelmiaan.

Siltamäessä vastustus koskee nimenomaan vuokra-asuntoja, joiden pelätään tuovan alueelle vastaavia ongelmia, joita Töölön Ruusulankadulla asuvat päihderiippuvaiset alueellaan aiheuttavat. Siltamäessä katsotaan, että Siltamäen ala-asteen viereen ei voi rakentaa vuokrakohdetta, jossa asukkailta ei edellytetä päihteettömyyttä, vaan tontilla tapahtuvan toiminnan tulee olla jatkossakin valvottua ja päihteetöntä.

Vuokrakohdetta vastustavat siltamäkeläiset alkoivat kerätä adressit.comissa nimiä viime viikolla. Asukkaiden huoli on tiedostettu myös Suoja-Pirtti ry:ssä, jolla on suunnitelmia koskeva asukasilta tänään.

Pirjo Pihlajamaa

Tiedotustilaisuus ke 20.3.2019 alk. klo 18.00 Hoitokoti Sillanpirtin ruokasalissa, Siltakyläntie 11. Mukana Y-Säätiön sekä Suoja-Pirtti ry:n edustajat.

Korj. 20.3.2019 Sillanpirtin uusi rakennus on ensin 31-paikkainen.