Lentokentän aluetta muokataan kesän jättikonserttia varten

Laulaja Ed Sheeran konsertoi Malmin lentokentällä heinäkuussa kahtena päivänä ja molempiin konsertteihin odotetaan 60 000 hengen yleisöä. Tapahtumien onnistumiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi kaupunki  tekee alueelle uusia reittiyhteyksiä ja kaataa puita.

Kaupunki aloittaa alueen valmistelut nyt maaliskuussa.

Tapahtumat vaativat alueelle muun muassa tilapäisiä reittiyhteyksiä ja Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myönsi töille rakennusluvan viime perjantain kokouksessaan.
Väliaikaisten reittien rakentamista varten kaadetaan alueelta puita nyt maaliskuussa. Kaikki puunkaadot pyritään tekemään ennen lintujen pesintäkauden alkua.

Samoin ajoyhteyden rakentaminen alkaa maaliskuussa ja kestää noin kolme kuukautta. Töitä voidaan pääosin tehdä niin, että lentotoiminta jatkuu normaalisti.

Tapahtumia varten lentokentän alueelle tehdään kaksi väliaikaista ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua reittiä lännestä Malminkaarelta ja idästä Tattariharjuntieltä.

Kävelijöitä ja pyöräilijöitä varten rakennetaan väliaikaiset reitit kentän alueelle idästä Tattarisuontieltä ja etelästä lumenvastaanottopaikalta. Lumenvastaanottopaikan ajoyhteyttä levennetään. Kulkuyhteyksien lisäksi alueelle rakennetaan tarvittava reittien kuivatusjärjestely.

Ely-keskus on päättänyt, että lentokenttää ei suojella rakennusperintölain nojalla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja ely-keskuksen alueelle asettama vaarantamiskielto on vielä voimassa. Ely-keskus antoi lausunnon reittien rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja totesi, ettei se näe estettä reittien rakentamiselle. Myös kaupungin ympäristöpalvelut ja museovirasto antoivat rakentamista puoltavan lausuntonsa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliOnnellisuuden päivä
Seuraava artikkeliMalmin tornista 26