Malmin kehittämiseen liittyy arvokkaita kysymyksiä

Skenaarion avulla halutaan selvittää, millaisiin eri tilanteisiin Malmin maankäytön suunnittelussa tulee varautua. Kuva Teija Loponen

Samaan aikaan kun Malmilla törmäillään aseman alati hajoavissa liukuportaissa, saa konsultti kaupungilta noin 67 000 euroa, jolla on tarkoitus luoda Malmille tulevaisuuden skenaariota.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on kilpailuttanut kolme konsulttia, joista parhaan tarjouksen on antanut yhteenliittymä Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy sekä MDI Public Oy. Yhteenliittymältä ostetaan Malmin tulevaisuuden skenaariot -niminen työ. Se tulee jo tekeillä olevan Malmin keskustavision tueksi. Kaupunki tekee sitä parhaillaan Uusi Kaupunki Kollektiivin sekä Malmin alueen asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Ajatuksena on vahvistaa Malmin keskustan roolia ja vetovoimaa tulevan lentokenttäalueen rinnalla.

Nyt tilattavalla tulevaisuuden skenaariolla tavoitellaan samoja asioita tiheämmällä kammalla. Malmi on jo yleiskaavassa nostettu tärkeäksi keskusta-alueeksi kantakaupungin ulkopuolella. Lentokenttäalueen rakentumisen katsotaan vaativan uudistumista myös Malmin väljästi rakennetulta keskustalta.

Tulevaisuuden skenaariot -kehittämistyö aiotaan aloittaa laatimalla laaja suunnitteluvisio, jolla herätetään alueen maanomistajien ja toimijoiden kiinnostus alueen laajempaan kehittämiseen. Malmin keskustaa ja lentokenttäaluetta analysoidaan työn yhteydessä toiminnallisena kokonaisuutena. Työn laatimisen osana kerätään näkemyksiä alueen pitkän tähtäimen kehittämiseksi.

Asemakaavoittajien silmin lentokenttäalueen rakentuminen vaatii uudistumista myös Malmin keskustalta. Malmin tulevaisuusskenaariot -työn toivotaan antavan vastauksia moniin perustavanlaatuisiin kysymyksiin.

Kysymyksiä on paljon. Esimerkiksi miten Malmin keskustan ja lentokenttäalueen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa? Mitä potentiaalia ja mitä riskejä kahden alueen kehittämiseen liittyy Koillis-Helsingissä? Mitä jos toisen tai molempien kehitys alkaakin kangerrella? Mitä jos alueiden kautta kulkeva pikaraitiotie ei toteudu? Löytyykö alueelta hyödynnettäväksi piilevää potentiaalia? Mitkä megatrendit vaikuttavat oleellisimmin Malmin alueen suunnitteluun? Miten käy Malmin keskustan liiketilojen, jos kaupankäynti siirtyy voimalla verkkoon? Mihin maankäytön suunnittelussa tulisi varautua? Mitkä ovat pääkeinot, joilla muutetaan epätoivottu suunta? Millaista tulevaisuutta Malmin keskustalle voi eri reunaehtojen vallitessa odottaa? Miten toivotut ominaisuudet, kuten yhteisöllisyys, ekologisuus ja innovatiivisuus voivat näkyä alueella? Mitkä nykyisen keskustan piilevistä potentiaaleista voisivat nousta keskeisiksi alueen uuden identiteetin kannalta?

Tulevaisuuden skenaariota tehdään maalis-toukokuun välillä. Konsultti osallistuu muun muassa Malmin asukkaista kootun sparrausryhmän tapaamisiin ja kerää asukkaiden ideoita ja tavoitteita visioiden tueksi.
Malmin keskustavisio on aikataulutettu valmistumaan kesällä 2019. Malmin visiointi ei lopu siihen. Ensi syksynä asemakaavoituspalvelut aikoo aloittaa Malmin keskustan suunnitteluperiaatteiden laatimisen.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliSipilän hallitus erosi – oppositiojohto jäi Meluun!
Seuraava artikkeliTapulin leikkipuistorakennuksen lähtölaskenta on alkanut