Pukinmäen kaavamuutos hyväksyttiin: Vanhalle Esson tontille runsaasti liiketilaa

Pukinmäen asemalta avautuvan näkymän pitäisi tulevaisuudessa olla viihtyisämpi. Kuva Teija Loponen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pukinmäen katu- ja rautatiealueen asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päivittäistavarakaupan sekä liike- ja varastotilojen rakentamisen hyvälle liikepaikalle aseman viereen.

Kaupungin tavoitteena on asemanseudun tehokas täydennysrakentaminen. Uutta liiketilakerrosalaa on 11 000 k-m² sisältäen autohallin noin 2000 k-m². Asemakaavan muutos mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tontille saa rakentaa myös moottoriajoneuvojen huoltoa palvelevia rakennuksia. Voimakkaimman tieliikennemelun suuntaan sijoittuu ainoastaan pysäköintiä ja päivittäistavarakauppa. Radan varteen tulee tavoitelinjaus pyöräilybaanalle.

Liikennesuunnitelman mukaan toteutettavat liikenteelliset muutokset olisivat vähäisiä. Kaavaratkaisu lisää liikennettä Eskolankaaren jatkeen ja Malminkaaren risteyksessä sekä sen välittömässä läheisyydessä. Arvioiden mukaan kohteeseen ajaa noin 100 ajoneuvoa sisään ja ulos huipputunnin aikana. Päivittäistavarakauppa luo lisää liikennettä kohtaan, joka on jo valmiiksi altis ruuhkautumiselle. Niinpä liikennesuunnitelmassa on pyritty lisäämään kääntymiskaistojen kapasiteettia ja parantamaan liikenneturvallisuutta tonttiliittymän läheisyydessä. Katu- ja tonttiliikennejärjestelyt toteutetaan yhtenäisellä suunnitelmalla, jotta varmistetaan asemanseudun sujuva turvallinen ja viihtyisä liikenne.

Tulevaisuudessa liikenteen kasvaessa on mahdollista toteuttaa lisäkaista katualueelle ja pääradan suuntainen kevyen liikenteenreitti sekä kulkuyhteys sille liiketiloista.

Kaupunkikuva ja maisema muuttuvat kortteliin rakentuvan liikerakennuksen ja ratatasoon nousevan baanan osalta suljetummaksi ja urbaanimmaksi. Ympäröivät liikennealueet, rata ja Kehä I säilyvät ennallaan.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että mikäli asemanseutua ryhdytään tiivistämään ja täydennysrakentamaan, tulee alueen nykytilanne ja purettaviksi aiotut rakennukset dokumentoida huolellisesti. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että uudisrakennuksen ulkoasun suunniteltaessa otetaan huomioon ympäröivä kaupunkirakenne.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Sen jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota huoltopihan katon ja katosten toteuttamiseen korkeatasoisina, esimerkiksi viherkattoina, koska ne näkyvät suoraan asemalaitureille.

Kaavatyön yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuuksia parantaa alueen esteettömyyttä sekä vähentää Kehä I:n ja radan estevaikutusta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliUlkoilun iloa
Seuraava artikkeliSuomen Cup -hopeat matkasivat Mosaan