Luonnonsuojelualue Malmille?

longinojan lähteet
Malmin lentokentän laidassa olevat kosteikot ovat tärkeitä monille kasveille ja eläimille. Täältä saa Longinojan purokin alkunsa. Kuva Teija Loponen

Malmin lentokenttä reuna-alueineen esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena luonnonsuojelulain perusteella.

Malmin lentokenttäalue, sen reunametsät ja siihen keskeisesti liittyvä Longinojan alue esitetään suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. ELY-keskusta on pyydetty Malmin lentoaseman ystävien toimesta selvittämään, tulisiko alueelle perustaa luonnonsuojelualue tai suojella se muuten.

ELY-keskukselle on tehty myös aloite YVA-menettelyn aloittamisesta Malmin lentokenttäalueella Helsingin kaupungin rakentamissuunnitelmien johdosta.

-Ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Julkisuudessa esitettyjen suunnitelmien ja tietojen mukaan alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutukset ovat todella merkittäviä, eikä niitä ole vielä käsitelty lainkaan kokonaisuutena, huomauttaa lentoaseman ystävien puheenjohtaja, tapanilalainen Timo Hyvönen.

MLY:n tekemä suojeluesitys perustuu Helsingin kaupungin virallisiin tutkimuksiin.

-Helsingin kaupungin laajojen tutkimusten perusteella tämä harvinaisen niittymäisen perinneluontotyypin alue on useiden suojeltavaksi määrättyjen eliölajien asuin-, kulku- tai levähdysalue. Ekosysteemi on muodostunut lentokentän 80 toimintavuoden aikana, kun alue on niitetty säännöllisesti lentoturvallisuuden takaamiseksi, Hyvönen tietää.

Kiitotiealueen laajalla salaojajärjestelmällä on tärkeä merkitys niittyalueen kosteustasapainolle, joten järjestelmän toimivuuden säilyminen tulee huomioida suojeltavan alueen rajauksessa.

Malmin lentoaseman ystävien mukaan alueen suojelulle on luonnonsuojelulain tarkoittamat ja luonnonsuojeluasetuksessa määritetyt vahvat perusteet. Alueella elää uhanalaisia ja harvinaistuvia eliölajeja, ja se on harvinainen ekosysteemi.

Malmin lentoaseman ympäristössä on myös luontodirektiivin liitteessä mainittujen, tiukkaa suojelua edellyttävien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

-Malmin lentokenttä on edustava ja arvokas, ja erityisen luonnonkauneutensa vuoksi se on kaupunkilaisille tärkeä virkistyskohde. Sen suojelu voidaan katsoa sekä luonnon monimuotoisuuden että kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi, Hyvönen kiteyttää.

Esityksessä edellytetään alueen tarkkaa tutkimusta ja rajaamista, minkä  ajaksi alueelle esitetään asetettavaksi vaarantamiskielto.

Malmin lentoaseman ystävät ry pyytää suojeluasiasta kannanotot myös kaikilta Helsingin valtuustopuolueilta sekä niiden valtakunnallisilta keskusorganisaatioilta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliUutta ja erilaista
Seuraava artikkeliPäättäjien palsta: Mirka Vainikka, Tuulikki Vuorinen