Taistelu lentokentästä jatkuu

MLY:n tekemien valitusten hylkäämistä on perusteltu lentotoiminnan lakkaamisella, vaikka Malmi on edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Kuva Teija Loponen

Malmin Lentoaseman Ystävät ry päätti viedä maakuntakaavan Malmin lentokentän osalta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi joulukuussa 2018 Malmin lentoasemaa koskevat valitukset Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta. Valituksissa Malmin lentoaseman ystävät ry on vaatinut valituksessaan 29.6.2017 Malmin lentokenttäalueen kaavamerkinnän säilyttämistä liikennealueena, koska kaavoitus on tehty väärässä järjestyksessä eikä korvaavia ratkaisuja ole toteutettu aiempien päätösten mukaisesti. Valitusten hylkäämistä on myös perusteltu lentotoiminnan lakkaamisella, vaikka Malmi on edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä.

-Käsittelyssä useita valituskohtia on jätetty huomiotta ja joitain tulkittu virheellisesti, joten Malmin lentoaseman ystävät ry on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja vaatii hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista Malmin lentokentän osalta, kertoo MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

-Hallinto-oikeuden päätös on ollut epäjohdonmukainen esimerkiksi kulttuuri- ja luontoarvoja koskevien valituskohtien käsittelyssä. Useita valituksen osia on jätetty käsittelemättä. On myös erikoista, että Helsingin uusi yleiskaava on laadittu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan mukaisesti, vaikka maakuntakaava ei vielä ole saanut lainvoimaa, Hyvönen huomauttaa.

Valituksessa yhdistys korostaa oikeuskanslerin lausuntoa vuodelta 2015 valtion kehysriihipäätöksestä. Oikeuskansleri korosti ongelmallisuutta tilanteessa, jossa erillisellä sopimuksella ”otetaan tosiasiallisesti ennakollisesti kantaa kaavoitusprosessissa käsiteltäviksi tuleviin tai kaavoitusprosessissa vireillä oleviin asioihin. Ongelmallisuus korostuu, jos päätösten ja sopimusten valmisteluun ei liity yhtä kattavaa vuorovaikutteisuutta ja vaikutusten arviointia kuin kaavoitusprosessiin”.

Maakunta- ja yleiskaavan perusteluna on yleisesti käytetty valtion kehysriihipäätöstä vuodelta 2014. Sen valmistelun yhteydessä ei ole ollut vuorovaikutteisuutta kansalaisten kanssa. Lisäksi kehysriihipäätöksessä edellytettiin Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.

MLY:llä on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tietopyyntö yleiskaavapäätöksen perustelumuistioista. KHO päätti äänestyksen jälkeen hylätä valitukset Malmin lentoaseman kaavoituksesta poikkeuksellisesti vastoin esittelijän ehdotusta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliTapaninvainiossa taistellaan taas Immolantien koulusta
Seuraava artikkeliLaavu Filmi esittää: Ojasta puroksi