Lemmikeille kaavaillaan krematoriota Tattarisuolle

Helsingin kaupunki on ilmoittanut lupahakemuksesta virallisella ilmoitustaulullaan ja kohdennetusti Alppikylän ja Tattarisuon teollisuusalueen naapurustossa, josta ei ole tullut yhtään huomautusta. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Keskelle Tattarisuon teollisuus- ja varastoaluetta on suunnitteilla maallisen taipaleensa päättävien pieneläinten polttouuni. Pääkaupunkiseudun pieneläintuhkaamo PET Oy on hakenut syyskuussa Helsingin kaupungilta ympäristölupaa, jotta yritys saisi perustaa toimipaikan Akkutie 10:een.

Parhaillaan lausuntokierroksella olevaa ympäristölupaa tarvitaan, sillä polttolaitostoiminta on luvanvaraista ja sitä ohjaa ympäristönsuojelulaki.
Hakemuksen mukaan laitoksesta tulee haitallisia päästöjä ainoastaan ilmaan ja ne pysyvät alle raja-arvojen. Savukaasujen luvataan palavan puhtaiksi. Palokaasut johdetaan piipun kautta kovalla paineella ulkoilmaan.

Polttoaine on kevyttä polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on enintään prosentti. Sitä kuluu noin 20 litraa tunnissa riippuen eläimen koosta. Ilmapäästöjä hallitaan automatisoidulla polttojärjestelmällä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialassa on päädytty esittämään, että savupiipusta tehdään haetun neljän metrin sijaan kuusi metriä korkea, mikä ehkäisee paremmin naapurustolle mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Polttolämpötiloja pitää seurata.

Suunnitelmissa on sijoittaa polttouuni toimistorakennuksen viereen tuotavaan merikonttiin tontin takaosaan. Polttouunissa on kaksi polttokammiota ja yhteinen jälkipolttokammio, jonka lämpö on kuumimmillaan 850 asteessa tai hieman yli.

Palokaasujen mahdollisimman täydellinen palaminen vähentää niistä ympäristöön johtuvia päästöjä.
Uunin tekniikka on tuhkaamoyrityksen mukaan modernia. Uuni reagoi häiriöihin pysäyttämällä polton ja käynnistymällä uudelleen häiriön mentyä ohi. Jos häiriö jatkuu pitkään, siirretään poltettavana oleva ruho tai jo palanut aines kylmäsäilytystilaan odottamaan korjausta. Toimintaa dokumentoidaan päivittäin.

Yksilötuhkauksissa polttokammio voidaan jakaa tiilien avulla useaan osaan. Raatoja voisi tuhkata enimmillään 100 kiloa tunnissa. Laskennallinen enimmäismäärä vuodessa on noin 300 000 kiloa, mutta yhtiö arvioi määrän liikkuvan 10 000-15 000 kilossa. Tuhkaa arvioidaan syntyvän alle 500 kiloa per vuosi.
Lemmikkieläinten yksilö- ja yhteistuhkauksen lisäksi yritystoimintaan kuuluu tuhkaukseen liittyvien tarvikkeiden kuten uurnien ja muistoesineiden myyntiä. Päivittäinen työaika on kello 8.00-20.00. Lupaa on haettu kuitenkin ympärivuorokautiselle toiminnalle.

Toiminnalla ei uskota olevan liikenteellisiä vaikutuksia. Henkilöautoja tontilla käy arviolta 1-5 päivässä. Öljyä tuodaan 5-10 kertaa vuodessa.
Tuhkaamolle aiottu tontti on kaupungin omistuksessa, ja sen haltija on Golden Power Oy.

Lähin asutus sijaitsee noin 400 metrin päässä Alppikylässä. Lähin ulkoilu- ja virkistysalue Alppikylän huippu on noin 250 metrin päässä. Pohjavesialueelle on noin 300 metriä. Reilun kilometrin päähän lentokenttäalueelle suunnitellaan parhaillaan noin 2 000 asukkaan asuinaluetta.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliValokuvakilpailu Malmista
Seuraava artikkeliVuosi vaihtuu