Malmin päivystys siirtyy HUS:lle

Malmin sairala tehostettu valvontaosasto
Kaupunki vuokraa Malmin sairaalasta päivystyksen tilat HUS-kuntayhtymälle. Kuva Teija Loponen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen päivystystoimintojen siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle. Päivystystoiminnot siirtyvät HUS:lle 7.1.2019 alkaen.

Malmin ja Haartmanin päivystyspoliklinikat sekä päivystys- ja valvontaosastot siirtyvät HYKS Akuutti -tulosyksikköön ja päivystystä tukevat osastot siirtyvät HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikköön.

Haartmanin ja Malmin sairaalat jäävät Helsingin omistukseen, mutta kaupunki vuokraa päivystyksen tarvitsemat tilat näistä sairaaloista HUSille. Lasten virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys Haartmanissa siirtyy myös HYKSiin.

Malmin ja Haartmanin päivystyksissä on kummassakin päivystyspoliklinikka, päivystys- ja valvonta-osasto sekä kolme päivystystä tukevaa osastoa.

Malmin päivystys-ja valvonta-osastolla (osasto 1) on 21 sairaansijaaa ja päivystystä tukevilla osastoilla (osastot 2, 4 ja 5) yhteensä 66 sairaansijaa.

Malmin ja Haartmanin sairaaloissa oli yhteensä noin 3650 käyntiä kardiologista käyntiä vuonna 2017.

Malmin päivystyssairaalassa toimii aikuisten terveyskeskuspäivystys, psykiatrinen päivystys, perustason kirurginen päivystys ja sisätautien päivystys.

Integraation selvitystyö tehtiin vuonna 2017 ja sen perusteella Helsingin päivystystoiminnot siirtyvät HYKS-sairaanhoitoalueelle

siten, että päivystys toimii Malmin ja Haartmanin sairaaloissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä vuoden 2019 alusta alkaen.

Kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys ei siirry liikkeenluovutuksessa vaan liitetään terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen.

HUSiin siirtyvien Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikoiden sekä päivystys- ja valvontaosastojen sosiaalityön palvelut tuottaa jatkossakin Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys erikseen tehtävän yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen. Siirtyviä henkilöitä on 539.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPäättäjien palsta: Heimo Laaksonen, Veronika Honkasalo, Sinikka Vepsä
Seuraava artikkeliRomuautot halutaan pois Teerisuontieltä