Korkein oikeus antoi päätöksensä Malmin lentokentästä

Malmin lentoaseman toimintaa on pyritty säilyttämään muun muassa kuntalaisaloitteella, jota Timo Hyvönen oli kuvassa jättämässä kaupungintalolla. Kuva Teija Loponen

Korkein hallinto-oikeus kumosi yleiskaavasta joitakin osia, kuten kaupunkibulevardien suunnitelmia. Viikin-Malmin pikaraitiotie voidaan toteuttaa yleiskaava 2002:n pohjalta, vaikka Lahdenväylän kaupunkibulevardimerkintä kumottiin.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Malmin lentokenttäaluetta koskevat valitukset Helsingin yleiskaavasta äänestyksellä 4-1 vastoin esittelijä oikeussihteeri Petri Hellsténin kantaa.
Lentokenttäalueella on kuitenkin yhä voimassa vaarantamiskielto, sillä vuonna 2015 ehdotettu suojelu rakennusperintölain nojalla on tällä hetkellä ympäristöministeriön käsittelyssä. Luonnonsuojelulakiin perustuva suojeluesitys ollaan tuomassa vireille myöhemmin.

Esittelijän kantaa tukenut oikeusneuvos Kari Tornikoski perusteli valituksen hyväksymistä muun muassa kulttuuriarvoilla todeten äänestyslausunnossaan, että alueelle osoitetun rakentamisen mitoitus on alueen RKY-ominaisuusmerkintä huomioon ottaen korkea, ja Malmin lentoaseman alueelle osoitettu uusi rakentaminen tulisi muuttamaan alueen luonnetta ja aiempaan lentoliikennetoimintaan liittyviä ominaispiirteitä olennaisesti. Tornikosken lausuma on yhteneväinen Museoviraston kannan kanssa.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen toteaa päätöksen olevan pettymys.

-Keskustelua Helsingin kaupungin kanssa on käyty aktiivisesti ja jatketaan edelleen erityisesti välittäen tietoa ilmailun kehityksestä ja kentän mahdollisuuksista. Ilmailu on suuressa murroksessa, ja siitä tulee lähiaikoina ekologisin liikkumismuoto sähköisen ilmailun nopean kehittymisen myötä. Helsingin tulee taata saavutettavuus ilmastoystävällisin keinoin. Helsinki-Vantaa ei ole tähän ratkaisu, toteaa Hyvönen kannustaen kuntapäättäjiä palaamaan lähtöruutuun.
-Asuntorakentamisen paineet voidaan varmasti purkaa esimerkiksi kymmenen vuotta sitten Helsinkiin liitetyllä Östersundomin alueella, jonne on jo hyväksytty yhteinen yleiskaava, Hyvönen lisää.
Yhdistys jatkaa työtä ilmailukäytön säilyttämiseksi.

Yhdistyksen mukaan jatkovalitus EU-tasolle saattaa olla perusteltu.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliOsallistutko?
Seuraava artikkeliValtuusto haluaa eroon juna-asemien alennustilasta