Malmilta pyritään valtuustoon ja neuvostoon viideltä listalta

Seurakuntavaaleissa vuonna 2014 saattoi ennakkoäänestää Malmintorin kauppakeskuksessa. Kuva Teija Loponen

Malmin seurakunnasta kirkkovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä. Kirkkovaltuustoon ehdokkaita on 49 ja seurakuntaneuvostoon 55. Ehdokkaista valtaosa on tarjolla molempiin tehtäviin.

Malmin seurakunnassa on viisi ehdokaslistaa: Avoin seurakunta, Koillis-Helsingin Kokoomus, Partiolaiset Malmi, Sosiaalidemokraatit kirkossa ja Uudistusmieliset Malmi.

Avoin seurakunta -listalla on 18 ehdokasta valtuustoon ja 20 seurakuntaneuvostoon. Listan edustajat haluavat, että seurakunnan ja kirkon päätöksenteon tulee olla avointa ja vuorovaikutuksellista, ja että seurakunnan tulee tukea ja kehittää vapaaehtoistyötä ja verkostoitua muiden paikallisten toimijoiden kanssa yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi. Kirkko on sekä palvelija että tiennäyttäjä, jonka opin ja elämän lähtökohtana ovat Raamattu ja Tunnustuskirjat.

Koillis-Helsingin kokoomuksen listalta kirkkovaltuustoon on tarjolla kuusi nimeä, neuvostoon seitsemän.Listan jäsenten mielestä kirkko edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta sekä syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Luottamushenkilöiden tehtävänä on huolehtia seurakunnan toimintaedellytyksistä ja päättää seurakuntatyön painopisteistä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.

Partiolaiset Malmi –ehdokkaita on valtuustoon kolme ja neuvostoon kuusi. Ehdokkaiden tavoitteena on taata, että seurakunta tarjoaa monipuolista toimintaa ja yhteisön myös lapsille ja nuorille.

-Partiolaisina meille on tärkeää, että lasten ja nuorten ääni kuuluu seurakunnan päätöksenteossa. Haluamme kehittää vapaaehtoistyön mahdollisuuksia seurakunnassa ja seurakuntaa paikallisen yhteisön rakentajana.

Sosiaalidemokraatit kirkossa on myös pienehkö lista, kumpaankin tehtävään on samat viisi henkilöä ehdolla.

Heillä tavoite on ytimekäs: Kirkko lähelle ihmistä. Kirkko kuuluu kaikille. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Kirkkoa kaikille ikäpolville.

Uudistusmieliset Malmi on Avoimen seurakunnan jälkeen toiseksi suurin ehdokasryhmittymä, heillä on ehdokkaita kirkkovaltuustoon 17 ja samat henkilöt ovat ehdolla myös seurakuntaneuvostoon.

-Tahdomme olla rakentamassa ja luomassa yhteisöllistä, avointa ja yhdenvertaista kirkkoa. Erilaisia resursseja hankitaan ja käytetään harkiten. Toiminta on vastuullista suhteessa ihmisiin ja ympäristöön.. Kirkko vihkii avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Seurakuntalaisten on oltava kirkon toiminnan keskiössä ja päästävä sekä suunnittelemaan että toteuttamaan kaikkea toimintaa.

Teija Loponen

Ennakkoäänestys pidetään 6.-10. marraskuuta ja vaalipäivä on sunnuntai 18.11.

Edellinen artikkeliLeikkipuistot ovat syyslomalla täynnä säpinää
Seuraava artikkeliHyvää vai huonoa