Ylä-Malmin torille pohditaan täydennysrakentamista: Suihkulähdettä ei kunnosteta

Ylä-Malmin tori
Ylä-Malmin tori kaikessa ankeudessaan. Kuva Teija Loponen

Kaupunginvaltuutettu Heimo Laaksonen teki maaliskuussa talousarvioaloitteen, jossa esitettiin Ylä-Malmin torin suihkulähteen ja sen välittömän ympäristön saneeraamiseksi erillistä määrärahaa. Kaupunkiympäristölautakunta teilasi aloitteen.

Kaupunkiympäristölautakunnan kaupunginhallitukselle antamassa lausunnossa todetaan, että Malmi on toinen Helsingin osakeskuksista ja koillisen Helsingin keskeisimpiä joukkoliikenteellisiä solmukohtia. Malmin kehittäminen ja profiilin nosto on kaupunkiympäristön toimialan kohteena seuraavina vuosinakin. Malmin keskuksen julkista tilaa on jo kehitetty viime vuosien aikana muun muassa lähiörahaston avulla.

Lausunnossa todetaan myös, että Ylä- ja Ala-Malmin torit ovat tärkeä osa Malmin julkista tilaa, joiden viihtyisyyttä voidaan parantaa. Ylä-Malmin torilla sijaitseva suihkulähde on ollut toria elävöittävä elementti. Suihkulähde ei ole käytössä vuotavan rakenteen ja ylläpitokustannusten vuoksi. Ala-Malmintorilta vesiallas purettiin alkukesästä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Malmin keskus muuttuu täydennysrakentamisen myötä. Asemakaavapalvelu valmistelee Malmin keskustan kehittämisen visiota ja periaatteita. Työ pohjautuu yleiskaavan tavoitteisiin. Ylä-Malmin torin alueella selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Torin tai sen vesiaiheen peruskorjauksen suunnittelu ei ole tarkoituksenmukaista ennen kuin asemakaavoituksen vaikutukset alueeseen ovat selvillä.

-Edellä mainitun lisäksi Ylä-Malmin torin suihkulähteen uudelleen rakentaminen toimivaksi ja vuotamattomaksi ei ole tarkoituksenmukaista suurten korjauskustannusten ja altaan isohkosta koosta johtuvien ylläpitokustannusten vuoksi. Yhden suihkulähteen ylläpitokustannukset käyttökautena sen koosta riippuen ovat noin 2000 – 5000 euroa kuukaudessa. Altaan kunnostamiseen ei ole ei ole varauduttu investointiohjelmassa. Sen sijaan Ylä-Malmin toria voidaan lautakunnan mukaan kaunistaa kukka- ja muilla istutuksilla, todetaan lausunnossa.

-Tuo on vajavaisesti tehty päätös. Suihkulähdehän on olennainen osa kaupungin paikalle hankkimaa, kaupunkikuvaan istutettua teräksistä taideteosta. Kaupungin on huolehdittava hankkimistaan patsaista ja taideteoksista kaikkialla, myös Malmilla, ravistelee aloitteen asiasta tehnyt puistolalaisvaltuutettu Heimo Laaksonen päätään.
Laaksonen pitää jopa kikkailuna sitä, että asiassa vedotaan muun muassa tulevaan yleiskaavaan ja mahdolliseen täydennysrakentamiseen. Hän myös ihmettelee lautakunnan päätöksessä kerrottua Ylä-Malmin torin suihkualtaan käyttökustannusta.
-Minun sekä Ylä-Malmin torin suihkualtaan surkeutta ihmetelleiden koillishelsinkiläisten on varmasti vaikea ymmärtää, että kesäkautena altaan käyttökustannukset olisivat 2000 – 5000 euroa kuukaudessa. Huh, huh, sanoo Laaksonen ja aikoo vielä jatkossa puuttua asiaan.

Vuoden 2014 yleiskaavaselvityksessä oltiin vielä toisenlaisissa tunnelmissa. Silloin ei torin täydennysrakentamista pohdittu, vaan ehdotettiin, että Lampisen talo (entinen nuorisotalo) voitaisiin nostaa torin länsipäädyn keskipisteeksi ja kehittää sen ympärille toiminnallisuutta.

Selvityksen mukaan torin mittakaavaa parantaisi esimerkiksi länsipäädyn rakentaminen puistoksi. Tällä saataisiin vaihtelevuutta torin kovin betonimaiseen ilmeeseen. Nyt pohditaan puiston sijaan täydennysrakentamista.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLiikutaan, varoen
Seuraava artikkeliPihlajamäen kyläjuhla boffaa ja printtaa