Meluseinien rakentaminen Kehällä käyntiin

Uusilla meluseinillä ja kaiteilla pyritään vähentämään Sepänmäen suuntaan kantautuvaa liikennemelua.

Kehä I:lle rakennetaan meluseinät Sepänmäen kohdalle, Kehän pohjoispuolelle nousee pian kolme meluseinää ja yksi melukaide. Meluseinien ja meluvallin yhteispituus tulee olemaan 800 m.

Meluesteiden rakentamiskohde sijaitsee jo rakenteilla olevan meluvallin länsipuolella nykyisen bussipysäkin molemmin puolin..

Kehä I:n pohjoispuolelle rakennetaan Sepänmäen kohdalle meluvallin jatkoksi 5 metriä korkeat meluseinät ja Malmin kalmistotien sillalle 1,4 metriä korkea melukaide. Meluseinien yhteispituus on noin 350 m ja yhdessä meluvallin kanssa ne muodostavat noin 800 m pituisen meluesteen Lahdenväylän ja Pihlajamäentien välillä.

Hankkeella vähennetään vilkasliikenteiseltä Kehä I:ltä pohjoisen suuntaan leviävää melua.

Nykyinen bussipysäkki säilyy paikallaan ja kulku pysäkille on nykyisen idän puoleisen jalkakäytävän kautta.

Lännen puoleinen jyrkkä luiska poistuu käytöstä. Jalkakäytävää ja pyörätietä siirretään 300 m matkalla.

Rakentamisen aikana jalkakäytävät ja pyörätiet pidetään käytössä, mutta niiden leveys ja sijainti vaihtelevat.

Paalutus, kallion poraus ja louhinta aiheuttavat meluhaittaa. Meluhaittaa aiheuttavia työvaiheita tehdään

Helsingin ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen mukaan ensisijaisesti arkisin klo 7-18 sekä tarvittaessa

arkisin klo 18-20 ja lauantaisin klo 8-16.

Louhinnan aikana liikenne pysäytetään lyhytaikaisesti jalkakäytävillä, pyöräteillä, Malmin kalmistotiellä ja Kehä I:llä.

Työ toteutetaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena. Elokuussa käynnistyneet rakennustyöt valmistuvat vuoden lopulla. Rakennustyöt viimeistellään keväällä 2019. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

Teija Loponen