Seuraavaksi ympäristöministeriön arvioitavaksi: ELY-keskus ei määrää Malmin lentoaseman aluetta suojeltavaksi

ELY keskus toteaa Malmin lentoaseman alueen suojelutarpeen, vaikka ei varsinaista suojelumääräystä antanutkaan. Kuva Teija Loponen

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksensä Malmin lentoaseman ystävät ry:n lokakuussa 2015 tekemästä suojeluesityksestä. ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi, mutta ei totea suojelua tarpeettomaksi. Vastuu suojelusta jää kaupungin kaavoittajalle.

Lentoaseman ystäville päätös oli harmittava mutta odotettu.

-Näin vahvassa poliittisessa paineessa päätös vastaa odotettua. Vaikka suojelupäätös jäi vielä tekemättä, teksti on sisällöltään hyvä ja todentaa alueen erityiset arvot, sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

-Tutkimme lausunnon huolella ja seuraavaksi viemme asian ympäristöministeriön arvioitavaksi. Jatkamme edelleen työtä ilmailukäytön säilyttämiseksi laajalla rintamalla, toteaa Hyvönen.

Hyvönen toteaa, että  ELY-keskus on päätöksessään perustellut vankasti alueen tärkeyden ja suojelutarpeen. Päätös on kuitenkin ristiriidassa perusteluiden kanssa. Asemakaavalla voidaan taata vahva suojelu.

-Kaupungin on toteutettava päätöksen ohjeistus pieteetillä, jos ympäristöministeriö ei suojele kenttäaluetta. Kaupungin julkisuudessa tähän mennessä esittämissä suunnitelmissa suojelu ei toteudu ELYn lausunnon vaatimalla tavalla.

Suojeluesityksen mukaan Malmin lentoasema-alue tulee suojella rakennuksineen ja lentokenttäalueineen. Suojeltavaksi ehdotettu alue on muun muassa listattu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) ja se on maailman mittakaavassakin harvinaisuus maailmansotaa edeltävän ajan alkuperäisenä lentoasemana.

ELY-keskus on antanut Malmin lentokentälle vaarantamiskiellon. Se on voimassa, kunnes suojelua koskeva asia on lainmukaisesti ratkaistu, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Ympäristöministeriö voi myös määrätä kentän suojeltavaksi.

ELY-keskus pitää suojeluesityksessä ja Museoviraston lausunnossa esitettyjä kohteen valtakunnallisia ja kansainvälisiä arvoja kiistattomina.

Helsingin kaupungin mukaan alueen kulttuurihistorialliset arvot turvataan asemakaavoituksessa.

Helsingin kaupungin tutkimuksissa on ilmennyt, että lentokentän alueella on liito-oravien lisäksi useita tiukemmin suojeltuja lajeja.

-Teemme nyt suojeluesitystä näiden pohjalta. Kaupungin pitää rauhoittaa tilanne tutkimusten ajaksi ja varmistaa kentän lentotoiminta aluksi 5-10 vuodeksi. Malmin kohtalo täytyy ilmailun sähköistyksessä ja liikkumisen murroksessa harkita huolella. Joka tapauksessa eri esitysten ja valitusten käsittely tulee kestämään vuosia, jopa vuosikymmeniä, toteaa Hyvönen.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliHaastavasta kohteesta luovutaan: Vesiallas poistuu Ala-Malmilta
Seuraava artikkeliJakomäen ja Pukinmäen leluihin kunnon satsaus