– Ottakaa vain reippaasti yhteyttä, toivoo Koillisen stadiluotsi Outi Rissanen

stadiluotsi outi rissanen
Koillisluotsi Outi Rissanen ryhtyy tutustumaan paikallisiin toimijoihin ja toivoo myös häneen otettavan yhteyttä. Kuva Teija Loponen

Outi Rissanen aloitti toukokuun alussa koillisen Helsingin stadiluotsina. Tehtävänkuvaan kuuluu toimia yhteyshenkilönä ja sillanrakentajana asukkaiden ja kaupungin välillä. Alkuun Outi tutustuu kaupunkiorganisaatioon sekä Koillisen toimijoihin, niin asukkaisiin, erilaisiin yhdistyksiin kuin myös yrittäjiin.

-Meidän stadiluotsien tehtävänä on luoda yhteyksiä kaupunkiorganisaation muiden osallistamistyötä tekevien kanssa. Heitä on muuten yllättävän paljon, joten opiskeltavaa ja tutustuttavaa riittää, tietää Outi Rissanen.

Stadiluotsit pyrkivät myös poistamaan osallistumisen esteitä.

Helsinkiin valittiin seitsemän stadiluotsia, yksi jokaiseen suurpiiriin. Yhteinen sopimus oli, että kukaan ei toimi luotsina omalla asuinalueellaan.

-Mutta saimme toivoa toiminta-aluetta ja minulla vaihtoehtoina olivat koillinen ja kaakkoinen. Olen tosi iloinen, että pääsin tänne!

Koillis-Helsinki on Outille ennestäänkin tuttu. Opiskeluvuosinaan hän oli töissä Siltamäen uimahallissa, demokratiapilottien aikaan hän tutustui työssään Helsingin kaupungilla hyvin Tapaninvainioon, joka oli pilottihankkeessa mukana ja ystäviä hänellä asuu Puistolassa. Viikissä taas hän on pyöräillyt paljon, samoin edellisessä työssään Vantaan kaupungin suunnittelijana hän pyöräili Tapanilan halki Tikkurilaan.

Kaupunginosayhdistysten toiminta on tuttua niiltä ajoilta, kun hän työskenteli Helsingin kaupunginosayhdistysten liitossa Helkassa.

-On haastavaa tutustua kaikkiin suurpiirin toimijoihin ja toivon, että myös yksittäiset asukkaat ottavat minuun rohkeasti yhteyttä pulmissaan.

Outi toteaa jo havainneensa, että Koillinen on hyvin monipuolinen alue ja jokaisella kaupunginosalla on omat erityispiirteensä.

Stadiluotsien yleinen tavoite on tehdä kaupunkia helpommin lähestyttäväksi. Heidän palkkaamisensa on kaupungin vastaus ihmisten toiveeseen siitä, että olisi alueellisia yhteyshenkilöitä, joiden puoleen voi kääntyä kun tarvitsee neuvoja vaikkapa siinä, mikä virasto hoitaa mitäkin asiaa.

-Meidän toimistomme on kaupungin keskustassa, mutta liikumme omilla alueillamme hyvin paljon ja pohdinnassa on, pitäisikö järjestää ”päivystyspisteitä”, joihin meitä voisi tulla tapaamaan. Meille voi lähettää sähköpostia tai ottaa yhteyttä somen kautta. Ja oikein mielellään saa pyytää erilaisiin tilaisuuksiin mukaan, pyrin kiertelemään tapahtumissa mahdollisimman paljon, Outi kertoo. – Myös koulut kuuluvat sidosryhmiimme, hän lisää.

Stadiluotsien tavoitteena tulee olemaan yhdistysten toiminnan helpottaminen kertomalla esimerkiksi siitä, miten nykyään voi hakea avustuksia eri tahoilta eri asioihin.  Samoin he pyrkivät lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

-Uskoisin, että myös lupa-asiat ovat sellaisia, joissa voisimme monia auttaa, Outi arvelee.

Stadiluotsit ovat tulleet jäädäkseen, kyseessä ei ole mikään määräaikainen projekti.

Stadiluotsit tulevat myös olemaan kiinteästi mukana uudessa toimintatavassa, osallistavassa budjetoinnissa, jossa kaupunki on varannut 4,4 miljoonaa euroa jaettavaksi suurpiirien kesken asukasmäärän mukaan erilaisiin parannustoimenpiteisiin.

-Kaupunkilaiset saavat ehdottaa konkreettisia asioita toteutettavaksi. Ehdotuksia saavat antaa kaikki ja kaikki kyseisenä vuonna 12 vuotta täyttävät saavat osallistua äänestykseen siitä, mitä ehdotuksista kunakin vuonna toteutetaan. Syksyllä 2018 järjestetään ideoiden keruu ja keväällä niistä sitten äänestetään, jonka jälkeen hankkeiden toteuttaminen voidaan aloittaa, selventää Rissanen.

Outi Rissanen on itse ahkera pyörällä liikkuja ja hänen sydäntään lähellä ovat toimiva pyörätieverkosto ja luonto, sekä yhteisöllinen toiminta ja yhteistyöverkostojen luonti yhdessä tekemistä lisäämään.

-Arvostan kovasti tätä uutta työtäni ja sitä, että voin sen kautta yrittää inhimillistää Helsingin kaupunkia ja sen organisaatiota kaupunkilaisiin nähden. Ja tuo osallistava budjetointi on upea asia, siihen voivat osallistua mainiosti hekin, jotka eivät niin yhteisöllisestä toiminnasta ole kiinnostuneita, Koillisen stadiluotsi toteaa.

Outi Rissaselle voi jättää viestejä osoitteeseen outi.rissanen@hel.fi.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKevään uudet ylioppilaat
Seuraava artikkeliLapset ja Suomi