Viertolantien kaava hämmentää vuokralaisia ja asukkaita

Viertolantien päässä oleva vanha tehdas on yhä ahkerassa käytössä. Kaupungin suunnitelmissa sekin korvattaisiin kerrostaloilla. Kuva Teija Loponen

Kaupungin suunnitelmat purkaa kaikki Tapanilan vanhat tehdasrakennukset ja rakentaa koko Viertolantien länsipuoli täyteen kerrostaloja hämmentää erityisesti vanhan autokoritehtaan tiloissa toimivia vuokralaisia.

Vuokralaiset kiittelevät sitä, että omistaja on kunnostanut kulmatontin vanhaa tehdasta ja tiloissa on hyvä toimia.

Taiteilijayhdistys Tapaus omaa vanhassa tehtaassa lukuisan määrän työhuoneita, joita vuokrataan taitelijoille .

Terhi Hulkko Tapaus ry:stä kertoo, että kaavasuunnitelmasta on kyllä yhdistyksessä keskusteltu, mutta vielä heillä ei ole siitä virallista kommenttia.

Hulkko itoteaa, että yksi mielenkiintoinen seikka on radan läheisyys.

-Ihmettelen suuresti, että niin lähelle rataa suunnitellaan asuinrakennuksia. Meillä tehtiin vähän aikaa siten Tapauksella tärinämittaus, jonka mukaan rakennuksen tärinä oli pahimmillaan sitä luokkaa, ettei siellä voisi asua. Radan varrelta löytyy uusia asuinrakennuksia, jotka ovat kauempana radasta, mutta tärinäongelmaa on niissäkin silti.

Teatteri Tuike ja Ilmaisukoulu Tuike ovat toimineet entisen tapettitehtaan tiloissa vuodesta 2013 alkaen. Teatteri Tuike on niittänyt mainetta aisti- ja sokkoteatteriesityksillään, sekä laadukkailla lastenteatteriproduktioillaan. Ilmaisukoulu Tuikkeen oppilasmäärä on jatkuvasti kasvava, harrastajaryhmissä on yhteensä yli 300 oppilasta.

-Oman ammattiteatteritoimintamme lisäksi vapaan teatterikentän ammattilaisryhmillä on mahdollisuus vuokrata harjoitus- ja esitystiloja kohtuulliseen hintaan ja vierailevien ammattiryhmien osalta kysyntää on enemmän, kuin meidän on mahdollista tarjota, Nina Rinkinen Tuike ry:stä toteaa.

Hän kertoo, että kaavamuutos on ollut pelkona siitä lähtien kun tieto viereisen tontin purusta vahvistui.

-Olemme luottaneet siihen että kiinteistön omistaja ja kaupunki haluaa säilyttää vanhan ja perinteikkään Tehtaan, jossa on vilkasta ja monimuotoista toimintaa.

Rinkinen toteaa, että olisi suuri menetys, mikäli Viertolantien alue kaavoitettaisiin ainoastaan asuinkäyttöön.

-Vanhan tehtaan tilat tarjoavat ainutlaatuiset puitteet teatteritaiteen toiminnalle. Elävä ja vireä kaupunki tarvitsee tiloja taiteelle ja kulttuurille, niin isojen kuin pienien toimijoiden osalta. Mikäli tehdas puretaan, tulee Tuikkeelle olemaan todella haastavaa löytää riittävän suuria tiloja hyvien kulkuyhteyksien päästä. Viiden vuoden ajan tehty työ tilojen suhteen valuisi hukkaan ja Ilmaisukoulun lähes 300 lapsen, nuoren ja aikuisen teatteriharrastus olisi vaarassa loppua, mikäli emme löytäisi korvaavia tiloja.

Viertolantien toisella laidalla asuva Jenni Korkeaoja on surullinen siitä, että hienon, kulttuurihistoriallisesti merkittävän tehdasalueen annettiin rapistua ja tuhoutua. Samanlainen alue lähempänä Helsingin keskustaa olisi säästetty ja sille olisi keksitty käyttötarkoitus kaupunkilaisten ilona – työhuoneina, kulttuuri- ja harrastustiloina.

-Kenties se olisi entisöity ja rakkaudella muutettu osittain asuinkäyttöön. Koska rakennus on täällä, katsotaan, että koko alue ilman muuta muutoksen tarpeessa. Toivon silti, että mahdollisimman paljon vanhaa pystytään säästämään. Tapanilaa ei olisi sellaisena kuin se nyt on ilman tehtaitaan ja niiden tuomia työläisiä.

Korkeaojallekin vanhan autokoritehtaan purkamisehdotus tuli täytenä yllätyksenä.

-Maakuntakaavassa alue on kaavoitettu liiketoimintakäyttöön. Lautakuntien käsittelyssä ja virkamiesvalmistelussa suunniteltiin aivan toisenlaista aluetta ja päätettiin kunnioittaa vanhaa, vaikka uuttakin rakennettaisiin. On aivan poikkeuksellista, että huolellisen ja pitkän, puolueiden kesken yksimielisen lautakuntien valmistelutyön jälkeen kaupunginhallitus päättää palauttaa uuteen valmisteluun asian käsittelyn. Kaupunkilaisille tuohon ei jäänyt vaikuttamisen paikkoja,  koska ne tietysti olivat siellä lautakuntavaiheessa. Hallituksen käännettyä suunnitelmat täysin nurin käveltiin paitsi valmistelleiden lautakuntien, virkamiesten niin myös kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien yli, Jenni Korkeaoja huomauttaa.

Jenni Korkeaojan mielestä ihanteellista olisi, jos suunnitelmassa kunnioitettaisiin Tapanilan matalaa, mutta tiivistä rakentamista.

-Hienointa olisi nähdä kauniita puutaloja, tai vanhoja tehtaita seuraavia uusia rakennuksia tehtaiden rinnalle. Sulassa sovussa, linjakkaina ne tarjoaisivat työtiloja ja asuntoja uusille mosalaisille. Huimin ja mahtavin idea on ollut Koillis-Helsnigin oma maauimala, jonne talvisin jäädytettäisiin luistinrata.

Korkeaoja muistuttaa, että massiivisen korkeat kerrostalot eivät ole tyypillistä mosalaista rakentamista.. Radan puolella voisi olla vaikkapa 4-kerroksisia taloja, jotka laskeutuisivat 2-kerroksisina Viertolantielle puutaloaluetta kohden.

-Lisäksi Viertolantie pitäisi saada oikeaksi pihakaduksi ja varsinainen läpikulkuliikenne radan varteen osaksi meluvallia uusille rakennuksille.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliTuula Amberla Malmille : Anna äiti puhaltaa
Seuraava artikkeliPäättäjien palsta: Alviina Alametsä, Veronika Honkasalo, Terhi Peltokorpi