Helenin lämpövoimala keskelle Tattarisuon teollisuusaluetta?

helen lämpövoimala havainnekuva
Helenin teettämä alustava kuva siitä, miltä uusi lämpölaitos Tattarisuolla näyttäisi, jos se tulisi ensimmäiseksi ehdotettuun sijaintipaikkaan.

Helen järjestää nyt itse asukasillan Puistolassa, jossa aiheena on Helenin työn alla oleva selvitys mahdollisuudesta rakentaa pääpolttoaineena metsähaketta käyttävä biolämpölaitos Tattarisuon alueelle.

Uutena asiana niin Helenille kuin Tattarisuon yrittäjille tuli kaupunkiympäristölautakunnan viikon takainen päätös siitä, että Helenin olisi yhtenä vaihtoehtona tutkittava alueen suunnitellun sijainnin lähellä olevien toimijoiden kanssa mahdollisuudet sijoittaa voimalaitos kokonaan Tattarisuon teollisuusalueen sisälle.

Tattarisuon teollisuusalueella ei kuitenkaan käyttämätöntä maata ole, joten tuo päätös tietäisi todennäköisesti lähtöpasseja osalle teollisuusalueen yrityksistä.

Tattarisuon lämpölaitoshankkeesta käynnistetyn ympäristövaikutusten arvioinnin  kommentointivaihe päättyi eilen ja siitä käynnistyivät ympäristövaikutuksiin liittyvät selvitykset.

Asiasta tullaan toteuttamaan avoin nettikysely, jossa alueen asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollista esittää hankkeesta omat näkemyksensä.

Keskustelutilaisuudessa kerrotaan tarkemmin Helenin suunnitelmista, ja aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on kaikille avoin, eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita. Lisätietoja

Tattarisuon suunnitelmista, YVA-prosessista sekä aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on koottu sivulle helen.fi/tattarisuo.

Tattarisuon lämpölaitoshanke liittyy Helen suunnitelmiin uusien biolämpölaitosten rakentamisesta Helsinkiin, mahdollisina sijoituspaikkoina ovat myös alueet Vuosaaressa ja Patolassa.

Suunnitteilla olevat lämpölaitokset tuottavat uusiutuvaa kaukolämpöä ja korvaavat kivihiiltä kaukolämmön tuotannossa. Lämpölaitokset käyttävät Helenin mukaan kestävistä lähteistä hankittuja biopolttoaineita, kuten pellettiä ja metsähaketta.

Biolämpölaitokset toteutetaan vaiheittain niin, että vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotanto pystytään korvaamaan. Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto.

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Anni Sinnemäen esityksestä lautakunnan lausuntoa muutettiin sijoituspaikan löytämiseksi Tattarisuon sisältä ohella lisäämällä päätökseen seuraava lause:-  Koska hanke on kytköksissä muihin Helen Oy:n kehitysohjelman hankkeisiin, joita ovat muut hajautetun lämmöntuotannon hankkeet ja lisäksi uudet lämmöntuotantoratkaisut, joita toteutetaan vaiheittain niiden toteuttamisedellytysten täyttyessä, tulisi arvioinnin aikana kuvata huolella myös toteuttamatta jättämisen liittyminen ja yhteydet muihin hankkeisiin ja pääasialliset vaikutusmekanismit muualle.

Teija Loponen

Helen asukkaille tarkoitettu keskustelutilaisuus pidetään maanantaina 9.4. klo 18-20 Puistolan peruskoululla, Koudantie 2, E- ja G-ovet.

Pro Alppikylä on kutsunut asuntoministeri Kimmo Tiilikaisen seurueineen tutustumaan Alppikylään ja Alppikylänhuippuun 14.4.


 

Lisää aiheesta:

Tattarisuon yva-ohjelmalle jatkoaika
Puistolassa selvitellään nyt lämpövoimalan turvallisuusvaikutuksia
Asukkaat nyreissään Helenin suunnitelmista

Edellinen artikkeliOsallistumisen tärkeys
Seuraava artikkeliTornitalon tulo ja Tillikka-talon lähtö lähenee