Puistolassa selvitellään nyt lämpövoimalan turvallisuusvaikutuksia

alppikylän huippu
Alppikylän huippu on suosittu ulkoilupaikka niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa. Voimalaitos tulisi sen välittömään läheisyyteen. KUVA TEIJA LOPONEN

Puistolanraitin ala-asteen vanhempainyhdistyksen Maija Kallis on ryhtynyt kouluille osoitetun mielipidepyynnön pohjalta selvittämään alueen koululaisten kannalta Tattarisuolle kaavaillun Helenin lämpövoimalan turvallisuutta.

Lämpövoimala kuuluu todennäköisesti korkean riskin kohteisiin ja kun onnettomuusvaarallisten kohteiden ympäristöä kaavoitetaan, on Tukesilta ja pelastusviranomaiselta pyydettävä lausunto.

Kallis kertookin kääntyneensä jo Tukesin puoleen saadakseen lisätietoa turvallisuusriskeistä– ja rajoista.

Tukesin taulukon mukaan Helsingin Energian Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimaloilla on puolen kilometrin konsultointivyöhyke. Konsultointivyöhyke on kaikilla niillä tehtailla ja laitoksilla, jotka aiheuttavat suuronnettomuusvaaran.

Suuronnettomuusvaara taas syntyy tehtaissa käsiteltävistä vaarallisista aineista tai siitä, että kyseessä on iso kattilalaitos.

Tattarisuon pellettivoimala on kattilalaitos, jossa tarvitaan kevytpolttoainetta, ja sen käyttö synnyttää turvallisuusetäisyyden. Pellettipöly taas on syttymis- ja räjähdysherkkää tiettyinä pitoisuuksina.

-Nyt siis lämpövoimala olisi tulossa alueelle, jonka turvallisuusrajojen sisälle ei suositella rakentamista. Kuitenkin tuon turvallisuusrajan sisällä sijaitsee jo nyt pientaloja ja myös Koudan kentän liikuntapaikat, huomauttaa Kallis.

Sen lisäksi että Helenin hankkeessa konsulttina toimivan Rambollin aineistosta puuttuivat monet päiväkodit ja koulut ja ulkoliikuntapaikat, sieltä puuttuu myös Pelastusarmeijan Suurmesän vanhusten palvelutalo, joka sijaitsee Puistolantien varressa.

-Jos jotain sattuisi, miten vanhukset pääsisivät turvaan ja mihin Koudan kentällä tai jopa voimalaitoksen viereisellä Alppikylän huipulla leikkivät ja ulkoilevat lapset pääsisivät suojaan, pohdiskelee Kallis.

Hän muistuttaa, että sekä kaikki lasten päiväkodit, leikkipaikat ja ulkoilualueet sekä vanhusten kohteet kuuluvat haavoittuviin ja vaikeasti evakuoitaviin kohteisiin. Siksi on outoa, että niitä ei ole YVA-hankkeessa huomioitu lainkaan.

-Kyllä me Puistolassa olemme ihmeissämme, että uutta voimalaa suunnitellaan näin lähelle lasten ja nuorten käyttämiä alueita, Kallis toteaa.

Kaavoitusviranomaisten on maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön perusteella selvitettävä kaavan laadinnan yhteydessä rakentamisen vaikutukset. Selvitettäviin asioihin kuuluvat lähellä olevissa kemikaali- ja räjähdekohteissa mahdollisten onnettomuuksien vaikutukset.

Helen järjestää suunnite lmista keskustelutilaisuuden maanantaina 9.4. klo 18–20Puistolan peruskoululla, Koudantie 2.

Teija Loponen