Viekö kasvu viihtyvyyden

teija loponen

Useimmat lienevät samaa mieltä siitä, että kivihiilestä pitäisi päästä eroon sen ilmastovaikutusten vuoksi. Kasvava kaupunki tarvitsee kivihiilen tilalle lämpöä tuottamaan muita keinoja ja uusia lämpövoimaloita.  Ongelmaksi muodostuu se, mihin lämpövoimalat sijoitetaan. Yhdeksi vaihtoehtopaikaksi on noussut Tattarisuon laita. Se ei lähistön asukkaita innosta. Lämpövoimalan massiivisuus, sen vaatima rekkaliikenne oheisvaikutuksineen ja se, ettei yhtä lähellä asutusta olevista voimaloista ole vielä käytännön kokemuksia, ovat nostaneet asukkaat takajaloilleen. Haittojen koetaan ylittävän hyödyt. Yhä kasvavan Alppikylän asukkaat kokevat, ettei voimala naapurissa lisää asuinviihtyvyyttä, vaan heikentää sitä ja laskee asuntojen hintoja. Myöskään Puistolassa ei voimalahanketta katsota hyvällä, yhtenä syynä liikennehaitat.

Aivan lähellä sijaitsevan Malmin lentoaseman rakentamista ennakoivat havainnekuvat kertovat, että voimala saisi naapurustoonsa valtavan kerrostaloalueen. Kymmenettuhannet asukkaat tietäisivät  tuhansia autoja lisää lähiväylien liikenteeseen. Samaten se tietäisi valtavasti lisää ihmisiä käyttämään entisestään väheneviä virkistysalueita. Kaupungin kasvu vie monella tapaa asumisviihtyvyyden. Samoin kaupungin kasvu vie elinkeinomahdollisuuden sellaisilta yrittäjiltä, joiden toimiala vaatii erityisiä olosuhteita. Kaikkien työt eivät edelleenkään suju vain tietokoneen avulla.

Maanantaina liputettiin Minna Canthille. Hän oli kirjailija, lehtinainen, liikenainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka panosti erityisesti naisten aseman parantamiseen tekemällä työtä tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Minna Canthin päivä on samalla tasa-arvon päivä. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa räikein ero on ehkä yhä palkkatasossa. Tasa-arvoa voidaan tutkia myös monesta muusta näkökulmasta. Ollaanko kaupunginosien kesken tasa-arvoisia palveluiden saatavuuden suhteen, ollaanko tasa-arvoisessa asemassa julkisen liikenteen kattavuudessa tai siinä, mitä koko kaupunkia palvelevia toimintoja kaupunginosiin sijoitetaan. Kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja ei ole olemassakaan.

Päätoimittaja Teija Loponen

Edellinen artikkeliHistorian siivin – Suomen ilmavoimat 100 vuotta: Järvisen maalauksiin liittyy tarinoita
Seuraava artikkeliAsukkaat nyreissään Helenin suunnitelmista