Latokartanontien kaava alkaa olla valmis

tornitalot
Asemakaavaselostuksen kanteen painettu havainnekuva esittää junaraiteiden kupeeseen kaavoitettuja tornitaloja. KUVA HELSINGIN KAUPUNKI

Latokartanontien muutamia vuosia vireillä ollut asemakaavan muutos on tänään kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Malmin keskusta-aluetta tiivistävä kaava tuo Malmille uuden liiketilan lisäksi noin 600 asukasta lisää.

Malmin keskeistä katunäkymää purkava ja rakentava kaavahanke ei ole alueen toimijoiden lisäksi kiinnostanut juuri muita malmilaisia kuin joitakin Latokartanontien lähellä asuvia omakotitaloasukkaita. He ovat olleetkin sitäkin valppaampia ja lähettäneet kaavatyön edetessä kymmeniä kirjeitä kaavoittajalle.

Kaavan valmistelun aikana kaupunki sai jo olemassa olevien lisäksi vielä neljä uutta kaavamuutoshakemusta muutosalueen liepeiltä.
Kaupunki on tehnyt kaavan kanssa perusteellista työtä ja halunnut kuulla myös alueen yrittäjien, järjestöjen ja muiden toimijoiden tahtotilaa, ja pitänyt toimijoille kaksi työpajaa ja järjestänyt haastatteluja.
Nyt tehty kaavamuutos mahdollistaa kaavoittajan mukaan uusien asukkaiden, liiketilojen ja toimintojen tuomisen keskeiselle paikalle tukemaan Malmin keskusta-alueelle ominaista kivijalkakauppaa unohtamatta pysäköintipaikkoja, kuten toimijoiden mielipiteissä on toivottu.

Mielipiteissä ehdotettua bussilaiturialueen laajempaa kattamista voi kaavaselvitysten mukaan tutkia myöhemmin eri kaavamuutoksella yhteistyössä siihen liittyvien kiinteistöjen omistajien kanssa. Nyt tehdyssä konsulttiselvityksessä kattaminen osoittautui hyvin tyyriiksi.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliYhdessä
Seuraava artikkeliSadat ihmiset kokoontuivat vastustamaan Tattarisuon lämpövoimalaa