Tattarisuon yrittäjät ja lähistön asukkaat: Ei biojätteen siirtokuormausasemaa Suurmetsään

Rattitien päähän on haettu lupaa biojätteen siirtokuormausasemalle. Kuva Teija Loponen

Alppikylän ja Suurmetsän asukkaat ovat nousseet takajaloilleen Tattarisuon biojätteen siirtokuormausasemasuunnitelman suhteen. Hyväksyntää siirtokuormausasema ei saa myöskään Tattarisuon yrittäjiltä.

Ympäristölupaa haetaan siirtokuormausaseman toiminnalle. Asemalla vastaanotettaisiin biojätteitä sekä kaupan entisiä eläinperäisiä elintarvikkeita, joita kutsutaan 3. luokan sivutuotteiksi. Jätteet ovat peräisin pääosin Etelä-Suomen alueella sijaitsevilta kauppa- ja tukkuliikkeiltä. Jätteet tuotaisiin asemalle pakkaavalla jäteautolla tai vaihtolava-autolla puristinsäiliössä.

Hakemuksen mukaan jätteet puretaan kuljetusvälineestä suoraan tiiviisiin kannellisiin siirtokuormauslavoihin, joita on asemalla yhteensä seitsemän. Täydet lavat toimitetaan päivittäin sivutuoteasetuksen mukaisen laitoshyväksynnän saaneelle käsittelijälle.

Hakemuksessa todetaan, että siirtokuormausasemalla käsitellään kaupan entisiä eläinperäisiä elintarvikkeita 12 000 tonnia vuodessa ja jätettä on yhtäaikaisesti varastoituna korkeintaan 70 tonnia.

Aseman toiminta-aika olisi arkisin kello 6–21 ja  viikonloppuisin sekä tarvittaessa arkipyhinä kello 8–16.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Alppikylässä 500 metrin etäisyydellä siirtokuormausasemalta.

Lähiston asukkaat keräävät parhaillaan nimiä adressiin, jossa todetaan, että Lassila & Tikanojan ympäristölupahakemusta siirtokuormausasemalle Tattarisuolle osoitteeseen Rattitie 3 pidä hyväksyä. Se aiheuttaisi merkittäviä ympäristö- ja turvallisuushaittoja alueen asukkaille koko Suurmetsän alueella. Liikenteellisesti asema ei ole kulkuväylien varressa, vaan edellyttäisi rekkarallia seitsemänä päivänä viikossa taajama-alueiden halki. Liikenneonnettomuusriski lapsirikkaan asutusalueen ympärillä kasvaisi merkittävästi raskaan liikenteen lisääntyessä.

Myös virkistyshyödyt ulkoilualueilla heikentyisivät selkeästi melu-, pienhiukkas-, pakokaasu- ja mahdollisten hajuhaittojen lisääntyessä.

Adressissa tuodaan esiin myös läheisen pohjavesialueen sekä lähdepohjaiseen Longinojaan johtavien hulevesien pilaantumisen riskit. Lisäksi rottaongelman tahallinen paisuttaminen turhauttaisi asukkaita ennestään. Adressi löytyy osoitteesta www.adressit.com.

Malminseudun yritysyhdistys vastustaa sekin hanketta, Perusteluina yhdistys toteaa, että Tattarisuon aluetta pitäisi kehittää toimivana työpaikka-alueena, eikä kyseinen toiminta sovellu työpaikka-alueelle. Alueella on töissä satoja ihmisiä. MSY:n mukaan on täysin edesvastuutonta tehdä työpaikka-alueella kaatopaikalle kuuluvaa toimintaa. Yhdistys kokee myös, että siirtokuormausaseman toiminta tulisi aiheuttamaan yritysten liiketoiminnalle merkittäviä taloudellisia haittoja.

Yhtenä syynä vastustukseen on tontilla selvästi havaittavissa oleva rottaongelma, joka ei biojätteiden sekä kaupan entisten eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelystä tule vähenemään. Toiminta tulisi aiheuttamaan Tattarisuon työpaikka-alueelle Kyläsaarenkadulla jo todettuja hajuhaittoja.

Ympäristölupahakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 13 .3.2018 kello 16.00 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon.

 

Luokan 3. sivutuotteita:

  • ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei käytetä elintarvikkeiksi, kuten keuhkot ja mahat
  • entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kuten liha ja lihatuotteet sekä kala ja kalatuotteet, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien vuoksi
  • elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksessa syntyvät sivutuotteet
  • vesieläimet ja niiden osat
  • vedessä tai maalla elävät selkärangattomat

Teija Loponen

 

 

Edellinen artikkeliPäiväkotilapsia Stadin ammattiopistoon
Seuraava artikkeliMiko Kailiala palasi ja ratkaisi jatkoajalla