Puistolan asukasillan suosio yllätti kaupungin

Puistolan asukasilta
Puistolan ala-asteen ruokasaliin saapui lähemmäs sata ihmistä ottamaan kantaa palvelurakenteeseen. Kuva Teija Loponen

Puistolanraitin koulun sali lähes pursusi Puistolan ja Tapulikaupungin asukkaista illassa, jossa pohdittiin kaupunginosien tulevaisuutta palveluiden kannalta.

Koulun vanhempainyhdistyksen Maija Kallis oli innostuneella mielellä, hänestä on upeaa, että kaupunki haluaa nyt ottaa vastaan asukkaiden näkemykset asuinalueestaan.

Yhtä innostunut oli illan kokoonkutsuja apulaiskaupunginjohtaja Pia Pakarinen, jota ilahdutti asukkaiden into ja halu vaikuttaa, asukastyytyväisyys kun on uudessa kaupunkistrategiassa tärkeää.

Aiemmat tarkastelut palveluverkossa ovat aiheuttaneet huononnuksia alueella, nyt tulevasta halutaan parempaa.

Ja jos asukkaiden toiveet täyttyvät, on lähitulevaisuudessa Tenavatien vanha kivikoulu yhteisöllisessä käytössä ja pidemmällä aikavälillä Suuntimopuistoon ja Maatullin koulun tilalle nousevat ”campukset”. Nämä korttelinkokoiset monitoimitalot tarjoaisivat tilat eri ikäryhmien toimintaan sisältäen päiväkoti- ja nuorisotoimintaa, koulun, sekä tiloja seniori- ja yleiseen asukastoimintaan sekä mikroyrittäjien käyttöön.

Asukkaita saapui paikalle huomattavasti enemmän kuin kaupungin edustajat olettivat, yli 90. Niinpä olemassa olevien palvelujen rakennuksista kertovia karttoja ei riittänyt jokaiseen pöytään, mutta se ei suunnittelua haitannut.

Kaupungin, kaupunginosaseurojen ja Puistolan ala-asteen vanhempainyhdistyksen puheenvuorojen jälkeen Jarmo Raveala Kaupunkiympäristön toimialalta muistutti, että nyt on tarkoitus tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia.  On huomioitava, että vanhoja tiloja voidaan peruskorjata tai purkaa. Yleisenä linjana uudisrakentamisessa on yhdistää monia toimintoja saman katon alle, jolloin säästöjä syntyy kun ei tarvita vaikkapa monia keittiö- tai liikuntatiloja.

Työskentelytapana oli ryhmittäin koota paperille alueiden hyvät puolet, sitten kehittämistä vaativat ja lopuksi esittää unelma tulevaisuudesta. Karttoihin sai piirtää palvelujen toivottuja sijaintipaikkoja.

Asukkaat ja kaupunginosien aktiivit jakautuivat 13 pöytäkuntaan, alueen valtuutetut jättäytyivät suunnitteluryhmistä sivuun. Lähes kaikki ryhmät olivat samaa mieltä siitä, että hyvää ovat kirjastot, liikuntamahdollisuudet, se, että päiväkoteja on hajautetusti lähellä koteja sekä Nurkka monitoimikokonaisuutena.  Samoin kiiteltiin laajaa palvelutarjontaa ja joukkoliikenneyhteyksiä etenkin Tapulikaupungin puolella.

Kehittämisen aiheet liittyivät puutteisiin ja huonokuntoisiin rakennuksiin. Päiväkotipaikkoja on aivan liian vähän ja lapsia joudutaan kuskaamaan kauas kotoa, koulurakennusten kunnossa on parantamisen varaa, monet yleiset alueet kuten Puistolan tori sekä Tapulin leikkipuisto ovat ankeassa kunnossa ja nuorisolle sekä senioreille ei löydy kokoontumispaikkoja. Myös kahviloita ja viihtyisiä ravintoloita toivottiin. Malmin lentoaseman hävittämishalun ihmettely nostatti raikuvat aplodit.

Käytännössä yksimielisesti Tenavatien koulurakennus pitäisi nopeasti ottaa monitoimikäyttöön, niin että se tarjoaisi toimintatilaa eri ikäryhmille, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja myös yrittäjäkäyttöön. Se olisi myös oiva paikka kahvilatoiminnalle.

Lähes yhtä yksimielisesti Suuntimopuisto pitäisi rakentaa. Mieluiten siihen otettaisiin korttelitalo, jossa voisi olla kaikki mahdolliset toiminnot päiväkodista nuorisotaloon, harrastuspisteistä tekojäähän ja uimahalliin sekä erilaisten ryhmien kokoustiloista yrittäjien käyttöön vuokrattaviin tiloihin. Tämän kokonaisuuden nähtäisiin myös rauhoittavan ja siistivän aseman seutua.

Toinen campus- monitoimitalon paikka nähtiin Maatullin koulun kohdalla ja kolmas Puistolassa peruskoulun tilalla.

-Olemme samalla linjalla, sillä meillä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla mietitään kokonaisvaltaista oppimisen polkua. Tähän liittyvät myös rakennukset, joissa oppimispolku voisi jatkua varhaiskasvatuksesta oppivelvollisuuden loppuun, totesi tilapalvelupäällikkö Mauno Kemppi.

Kaupungin virkamiehillä riittää nyt koostamista asukkailta tulleista ideoista. Ohjausryhmä käsittelee kootut materiaalit ja niiden pohjalta laaditaan ehdotukset, jotka esitellään seuraavassa asukasillassa.

-Tässä on nyt kuitenkin tärkeää muistaa, että mitään ei tapahdu hetkessä. Korjausrakentaminen kestää suunnittelusta lähtien noin 4-5 vuotta ja uudisrakennuksen rakentaminen kaikkine vaiheineen 5-10 vuotta, muistutti Kemppi.

Asukkaat jäivät innolla odottamaan seuraavaa asukasiltaa, jossa kuullaan miten toiveet ovat menneet perille.

Teija Loponen