Vesijohtotyön jyske voi meluta koko vuoden

Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosissa jyskää kuluvana vuonna Kirkonkyläntien, Tapaninvainiontien ja Suutarilantien liepeillä. Urakoitsija pitää tiedottaa lähikiinteistöille työmaasta ja kertoa myös mahdollisesti muuttuneista liikennejärjestelyistä. KUVAAJA PIRJO PIHLAJAMAA

Koillis-Helsingissä on alkanut Laulurastaantieltä Yläkaskentielle asti etenevä suururakka, jossa on tarkoitus rakentaa uutta runkovesijohtoa vantaalaisten tarpeisiin. Työmaalta voi kantautua kovaa melua lähiympäristöön.

Vesijohtotyömaa menee Laulurastaantien kohdalta Kirkonkyläntietä pitkin Tapaninvainiontielle ja siitä Suutarilantietä pitkin aina Yläkaskentien risteysalueelle saakka. Melulle altistuvaa asutusta on koko runkolinjan saneerausalueen matkalla.

Noin viiden miljoonan euron urakkaa tekee Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) kilpailutuksen voittanut Graniittirakennus Kallio Oy. Yhtiö on jättänyt vuoden vaihteessa kaupungille meluilmoituksen, joka koskee runkovesijohdon rakentamistöitä Suutarilantiellä, Kirkonkyläntiellä ja Tapaninvainiontiellä.

Louhinta- ja paalutustöiden kestoksi on merkitty 8.1.-28.12.2018. Määräysten mukaan melutyöstä on jaettava porraskäytäväkohtainen tiedote kaikkiin sadan metrin säteellä työmaa-alueesta oleviin porraskäytäviin.

Ilmoituksen mukaan työssä on käytössä yksi pontitus- ja paalutuskone, yksi poravaunu ja neljä kaivinkonetta. Pontitus- ja paalutuskoneen melutasoksi on ilmoitettu 85 desibeliä ja poravaunun samaa luokkaa kymmenen metrin päässä melunlähteestä. Pontitusta tehdään koko urakka-alueen pituudelta. Paalutus- ja louhintatöitä ei tehdä koko matkalta.

Ilmoitusta käsitelleen Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden tietojen mukaan hydraulisen louhintaporavaunun aiheuttama melutaso on tyypillisesti huomattavan paljon, kymmenen desibeliä ilmoituksessa todettua korkeampi. Sen sijaan pontituksesta tuleva äänet jäävät alle 80 desibeliin, joten pontitustyö ei ole ilmoitusvelvollista.

Kaupungin määräysten mukaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavia poraus-, räjäytys-, rikotus- ja louheensiirtotöitä saa tehdä vain maanantaista perjantaihin kello 7-18. Muina aikoina kello 7-22 saa tehdä myös tavanomaisia rakennustöitä.

Häiritsevää melua ei saa aiheutua päiväkoti Vaskiniityn ja päiväkoti Seulasen lasten päivälevon eikä ulkoilun aikana.

Määräykset on katsottu tarpeellisiksi, jotta alueen asukkaat voivat levätä iltaisin ja viikonloppuisin pitkäkestoisen työn aiheuttaman melun ja mahdollisen pölyn häiritsemättä kohtuuttomasti.

Sekä työmaalla että kuljetuksista aiheutuvat pölyhaitat on minimoitava. Porauslaitteissa on käytettävä pölynkeräyslaitteistoa, eikä keräintä saa tyhjentää räjäytyspaikalle.

Kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikkojen on oltava päällystetty kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella tai imeytettävä imeytysmateriaaliin, ei maahan. Viemäreihinkään ei saa laskea kemikaaleja.

Urakka tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin rakennetaan uusi runkovesijohto ja saneerataan nykyistä vesihuoltolinjaa sekä tehdään asennusventtiilit ja pystytetään Yläkaskentielle virtausmittauskaivo.

Toisessa urakkavaiheessa valetaan paikalleen mittausasema ja rakennetaan sen putkisto. Nämä suunnitelmat kustannuksineen tarkentuvat ennen työn alkamista.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliAktiivimallin vastustajat aktivoituivat katukuvassa
Seuraava artikkeli73 ja 73 N poikkeusreitillä Tapaninkylässä