Esitys kaupunginhallitukselle: Kolme yhdistystä saa, kolme jää ilman avustusta

Kaupunginosayhdistykset järjestävät asukkaille monia tapahtumia. Kuva Pihlajamäen kyläjuhlista vuonna 2014. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Mikäli kaupunginhallitus niin päättää, on Helsingin kaupungin uusi malli avustaa asukastoimijoita tuomassa kolmelle koillishelsinkiläiselle toimijalle kaikkiaan kymmeniä tuhatlappusia. Sen sijaan Pihlajamäki-Seuralle, Siltamäki-Suutarila-Seuralle, Tapulikaupunki-Seuralle tukisaldo näyttää tässä vaiheessa nollaa.

Kaupunki on pyrkinyt selkiyttämään asukastoimintaan suunnattujen avustusten jakomallia. Sen mukaan vuoden 2018 avustukset ovat yleisavustuksia, toiminta-avustuksia tai pienavustuksia.

Yleis- ja toiminta-avustuksista päättää kaupunginhallitus. Sille on tuotu päätettäväksi esitys, jossa 3 000–9 000 avustuksia hakeneet Pihlajamäki-Seura, Si-Su-Seura ja Tapulikaupunki-Seura eivät saa mitään. Seuroilla ei ole kuitenkaan syytä vaipua synkkyyteen, sillä ne voivat pilkkoa hakemuksensa ja anoa avustusta uudesta pienavustus-potista.

Pienavustus on aiemmalta nimeltään projektiavustus, ja se on tarkoitettu asukasosallisuusavustusten kriteerien mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. Enintään 3 000 euron kertaluonteista tukea voi hakea esimerkiksi tapahtumiin, asukastilaisuuksiin sekä yhteisöllisesti tuotettaviin alueellisen tiedonkulun parantamishankkeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät.

Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, jonka uskotaan antavan byrokraattiselle kaupungille mahdollisuuden reagoida asukastoimijoiden tarpeisiin ketterästi.

Toiminta-avustuksista ei ole vielä päätetty, sillä kaupunginhallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa tapulikaupunkilainen Veronika Honkasalo (vas.) pyysi pöytäämään esityksen.

Jos esitys menee sellaisenaan läpi, on Koillis-Seura ry:llä syytä hymyyn, sillä sen hakema 8 500 euron avustus asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin on kirjattu annettavaksi kokonaisuudessaan.

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry on hakenut asukastila Mestalle vuoratukea 35 000 euroa ja on esityksen mukaan saamassa 28 400 euroa.

Suuri yllättäjä on Tapanilan Kylätila ry, joka on rohjennut hakea kaupungilta 67 600 euron avustusta ennen julkistusta saada yhdistyksen havittelema entinen koulu asukastilaksi. Kaupunginhallitukselle on tuotu kaikkiaan 57 100 euroa lupaava esitys, että uusi toimija saisi Veljestenpihan puisen koulun vuokrakustannuksiin 27 600 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa.

Kylätilaa isomman, 70 000 euron tukipotin on esityksen mukaan saamassa vain Kalliolan Kannatusyhdistys Ry Pasilan asukastalon vuokria varten.

 

Kaupunki on rakentanut uutta toiminta-avustusmallia vuoden 2017 aikana, jolloin myös asukastoimijat ovat saaneet ottaa kantaa. Toimijat ovat pitäneet uusia avustuskriteereitä pääosin hyvinä.

Kritiikkiä on annettu siitä, että alueet asetetaan vastakkain kilpailemaan niukoista resursseista. Avustamiseen on toivottu pitkäjänteisyyttä, joka helpottaisi toiminnan suunnittelua.

Kiitosta on annettu siitä, että aivan uuteenkin toimintaan on mahdollista saada avustusta.

Avustuksia myönnetään kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan asukastoimintaan, joka parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.

Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan hyötyvän siitä eniten. Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin varoja.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliUusia asuinalueita rakennetaan nyt jokien ja purojen ääreen
Seuraava artikkeliSiltamäkeen lisää bussivuoroja, Latokartanosta vähennetään