Sykkeelle tehdään 10 miljoonalla kampushistoriaa huokuvat toimitilat

Viisikymmentäkaksi vuotta sitten valmistunut rakennus aiotaan modernisoida nykyaikaiseksi työpaikaksi alkuperäisyyttä säilyttäen. KUVA ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

Viikin kampuksella olevaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta opetustilaa on alettu kunnostaa Suomen ympäristökeskukselle (Syke) toimistoksi.

Suururakan kilpailuttanut Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on saanut Helsingin kaupungilta rakennusluvan tehdä Latokartanonkaari 3:ssa olevaan rakennukseen muutoksia, kunhan paikan arkkitehtuuria ei tärvellä. Lupapäätöksen isoille muutostöille antanut kaupunki painottaa sitä, että sisätiloissa tapahtuvien korjaustöiden tulee olla sellaisia, että aulojen, porrashuoneiden ja luentosalien arkkitehtoninen arvo säilyy.

Samoja asioita on toivonut myös Museovirasto, jonka kanssa yliopiston kiinteistöyhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä.

– Käymme yleensäkin kaikki hankkeet läpi Museoviraston kanssa, koska meidän rakennuksissamme on paljon kansallismonumentteja, kertoo toimitusjohtaja Jukka Kumara Helsingin Yliopistokiinteistöistä.

Vuonna 1965 valmistuneen rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Kaija ja Veli

Paatela. Rakennuksessa on ollut Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opetustilat.

Rakennusta on tutkittu perusteellisesti. Sille on tehty rakennushistoriallinen selvitys, haitta-aineselvitys, kuntoarvio, pelastuslaitoksen allekirjoittama palotekninen suunnitelma, rakennuttajan kosteudenhallinta-asiakirja sekä korjaus- ja muutostöiden energiaselvitys.

Korjattavaa tilaa on yli 6 000 neliömetriä. Urakan arvo liikkuu kymmenessä miljoonassa eurossa.

Latokartanonkaari 3:n arkkitehtonisesti arvokkaat sisätilat kuten pääsisäänkäynnin yhteydessä oleva aula, valokuilukäytävä ja korkeat laboratoriotilat säilyvät pääosin entisellään. Myös kattoikkunat säilytetään. Rakennuksen ilmeelle ominaiset paikalla valetut betonipinnat säilyvät pääosin entisellään, samoin aulan

klinkkeri ja luentosalin lattian porrastus. Aulatilan yhteydessä poistumisturvallisuutta parannetaan jakamalla aula osastoivalla lasiseinällä poistumistiehen ja vastaanottoaulaan.

Rakennuksen viereltä poistetaan puita ja tilalle istutetaan lehtipuita. Kellarin julkisivu kaivetaan näkyviin ja siihen tehdään uusia ikkunoita. Muitakin ikkunoita uusitaan, samoin kattoa, salaojia ja talon tekniikkaa. Pohjoispuolelle tehdään uusi sisäänkäyntikatos.

Muutostöissä poiketaan jonkin verran asemakaavasta. Rakennuksen pohjoispuolelle asemakaava määrää istutuksia, mutta uusissa suunnitelmissa pihalta poistetaan kumpare,  jonka paikalle tulee asfalttipiha, suoja jäteastioille ja sadan pyörän katos.

Kunnostus on tarkoitus saada tehtyä niin, että Sykkeen uudet vuokratilat olisivat valmiit vuoden päästä. Sykkeelle Viikin kampukselle muutto tuo synergiaetuja. Naapurirakennuksessa on esimerkiksi jo Luonnonvarakeskus.

Pirjo Pihlajamaa