Helsingin investointisuunnitelmassa Malmin sairaalakin laajenee

Malmin sairaalan laajennus on merkitty vuosille 2021-2022. KUVA JANINA ISSAKAINEN

Ylipormestarin tuoreesta taloussuunnitelmasta vuosille 2018-2020 löytyy useita tuttuja ja myös vähemmän tuttuja rakentamiskohteita Koillis-Helsingissä.

 

Kaudella 2018-2022 on Helsingissä tarkoitus toteuttaa noin 60 koulu- ja päiväkotirakennuksen perusparannukset tai rakentaa korvaavat uudisrakennukset. Koillis-Helsingissä päiväkotien perusparannuksia on merkitty tulevaksi ainakin Karvikalle ja ryhmäperhepäiväkoti Lemmikille Malmin Karviaisrinteessä, päiväkoti Louhikolle, Pertulle, Artulle, Tiikerille, Pihlajalle ja Vaskiniitylle.

Koulukorjauksia investointisuunnitelmassa on merkitty Pihlajiston ala-asteelle, Puistolan peruskoululle, Puistolanraitin ala-asteelle, Nurkan koululle, Pukinmäenkaaren peruskoulun vanhalle osalle Koudantiellä ja Suutarilan ala-asteelle. Tapulikaupunkiin Kimnaasipolulle on kirjattu 22,5 miljoonaa euroa leikkipuiston, Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun rakentamiseen ja kunnostamiseen vuosien 2022-2024 aikana.

Koulujen ja muiden peruspalvelujen rakentamiseksi Jakomäkeen on varattu 30 miljoonaa euroa, Kotinummen leikkipuistolle on merkitty miljoona euroa ja Ampujantielle reilu 9 miljoonaa euroa päiväkoti Longinojaa varten.

Asuntokaavoitus painottuu entistä enemmän täydennysrakentamiseen, jota edistetään kaupungin vuokratonteilla ja erityisesti kiinteistöyhtiöiden hallinnassa olevissa kohteissa.

Malmin lentokenttäalueen kerrostalotuotannon kerrotaan painottuvan loppupuolelle maankäytön, liikenteen ja asumisen MAL-sopimuskautta, joka päättyy 2019.

Vuosina 2018-2020 Helsingin pelastuslaitos luopuu ydintoimintojen ulkopuolelle jäävistä tiloista. Malmin lentoasemalla olevan vanhan pelastusaseman korvaavan tilan rakentamissuunnittelu on aloitettu.

Malmin sairaalan laajennus on merkitty vuosille 2021-2022. Somaattinen sairaalahoito aiotaan keskittää täydennysrakentamisen avulla Laakson ja Malmin sairaala-alueille. Psykiatrian sairaalahoito keskitetään Laaksoon.

Liikennesuunnitelmiin on kirjattu, että erityisesti Raide-Jokerin vaikutusalueen kehittymistä pyritään vauhdittamaan ja Malmin pikaratikan toteuttamisedellytyksiä selvitetään vuosien 2020-2021 aikana. Kaupunkirakennetta tiivistetään muun muassa Viikinrannassa, Viikissä, Pihlajistossa ja Pihlajamäessä.

Lahdenväylän eritasoliittymä Malmin kohdalla liittyy Malmin lentokenttäalueen asuntorakentamiseen varautumiseen ja ajoittuu ohjelmakauden loppupuolelle. Lahdenväylän ylittävän Tattarisillan toteutus on osa Malmin eritasoliittymän toteutusta. Tattarisilta luo yhteyden Kivikon ja Malmin välille ja palvelee erityisesti alueiden yritystoimintaa.

Kehä I:n meluntorjuntahanke Sepänmäen kohdalla on käynnissä. Kaupungin ylijäämämassoja hyödyntävä työ päättyy vuonna 2018. Vuoden 2018 rakentaminen voidaan rahoittaa vuoden 2017 käyttämättä jäävien määrärahojen perusteella myönnettävällä ylitysoikeudella.

Suurpiireissä katuinvestoinnit kohdistuvat täydennysrakentamisalueille, joita ovat muun muassa Viikki-Latokartano, Viikinmäki, Maatullinpuiston eteläosa, Vanhan Tapanilantien alue ja Siltalanpuiston alue. Työpaikkarakentamisen kannalta tärkein kohde suurpiirien alueella on Latokartanon vieressä oleva Kivikko.

Helsingin veroäyriä aiotaan laskea puolella prosentilla 18 prosenttiin. Kiinteistöveroon on jälleen luvassa korotuksia.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliMuseovirastolta vahva lausunto Malmin lentoasemasta
Seuraava artikkeliEräViikingit Akatemia tossun mitan jäljessä, A-nuorille karvas tappio