Lentokenttäneuvottelusta on lasku, ei pöytäkirjaa

Väliaikaiskäytön arviointityöryhmän jäseninä on ollut ainoastaan kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöitä vähän eri kokoonpanoin. Tässä yhden kokouksen osallistujalista.

Yksityishenkilö on tehnyt tietopyynnön, jotta hän saisi nähtäväkseen kaupungin hallussa olevia Malmin lentokentän tapahtumakäyttöön liittyviä julkisia asiakirjoja. Tietopyynnöllä on haluttu julkisuuslain nojalla muistiot, kokouspöytäkirjat ja muut asiakirjat, jotka koskevat kentän tapahtumakäyttöön liittyviä neuvotteluja.

Neuvotteluissa kaupungin henkilöstöstä koottu arviointittyöryhmä on palaveerannut muun muassa siitä, että miten sovitetaan yhteen Malmin lentokentän alueen erilaisia toimintoja kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Nyt tietopyynnöstä on saatu kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan päätös, jonka mukaan tietopyytäjille on annettava kaupungin henkilöstön neuvotteluja koskevia asiakirjoja, kunhan salassa pidettävät osat kuten liikesalaisuudet on poistettu.

Kansliapäällikkö linjasi, että arviointityöryhmän muistioita ja raporttia ei tarvitsisi antaa, koska ne eivät ole arkistolainsäädännön nojalla arkistoitavia asiakirjoja, mutta asiakirjat kuitenkin luovutetaan päätöksenteon avoimuuden ja hallinnon läpinäkyvyyden vuoksi pyytäjälle.

Kaikkia asiakirjoja ei kansliapäällikön mukaan voinut kuitenkaan antaa, koska ei ole mitä antaa. Esimerkiksi 20. helmikuuta pidetystä neuvottelusta ei ollut olemassa pöytäkirjaa. Kyseisestä neuvottelusta tietopyynnön tekijä sai neuvottelukutsun, neuvottelutilaa ja siellä järjestettyä tarjoilua koskevan laskun sekä otteen laskun lokihistoriasta.

Tietopyytäjät jäivät myös vaille päätösasiakirjaa, johon viitataan kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden yritysvuokraus -yksikön päällikön tekemässä päätöksessä 20.6.2017.

Tätä asiakirjaa ei voitu antaa, koska viitattua päätösasiakirjaa ei ollut edes olemassa.

Puuttuviin asiakirjoihin kuului myös päätös, jolla on nimetty väliaikaiskäytön arviointityöryhmä.

Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön haku käynnistyi järjestämällä Uutta Helsinkiä –sivuston kautta hakumenettely 12.-30.9.2016. Arviointityöryhmä kokoontui loka- ja marraskuussa 2016. Neuvotteluista oli antaa neljä pöytäkirjaa.

Pirjo Pihlajamaa