Lentokentän ystäviltä vastaesitys hallinto-oikeudelle

ELY keskus toteaa Malmin lentoaseman alueen suojelutarpeen, vaikka ei varsinaista suojelumääräystä antanutkaan. Kuva Teija Loponen
Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) antoi elokuun alussa vastaselityksen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen lausuntoon yleiskaavavalituksista.

Vastaselityksessä on kommentoitu lukuisia kaupunginhallituksen lausunnon virheitä, jotka ovat MLY:n mukaan toistuneet koko yleiskaavatyön ajan korjausehdotuksista ja lausunnoista huolimatta.
Kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2017 kokouksessaan hallinto-oikeudelle oman lausuntonsa, jonka mukaan valitukset tulisi hylätä tai joiltakin osin jättää tutkimatta.

-Helsingin kaupunginhallituksen lausunto on hämmentävä, sillä yleiskaavatyön aikana lausunnoissa, vuorovaikutustilaisuuksissa ja valituksissa korjatut virheet toistetaan aina vain uudelleen, hämmästelee yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen. Hän huomauttaa, että valmistelussa on hutiloitu ja lausunto on valmisteltu karkean piittaamattomasti.
Yhtenä esimerkkinä Hyvönen nostaa esiin kaupungin väitteen, että valtio olisi päättänyt lakkauttaa lentotoiminnan Malmin lentoasemalla viime vuodenvaihteessa.

-Todellisuudessa valtio siirsi omia toimintojaan muualle muun lentotoiminnan jatkuessa normaalisti. Valtion lentotoiminnan osuus oli vain noin 10-20 % kentän operaatioista, puheenjohtaja selventää.
Samaten MLY toteaa, että useissa valituksissa korostetut luontoarvot on jätetty oman onnensa nojaan, eikä kenttäalueelta havaittuja äärimmäisen uhanalaisia lajeja ole huomioitu. Lentokentän eteläpäässä asuvien liito-oravien tarvitsemia reittejä ei ole suunniteltu ja äärimmäisen uhanalaisten lajien kohtaloa ei huomioida kaupungin suunnitelmissa.

MLY kertoo yhä pyrkivänsä Malmin lentoaseman toiminnassa yhteistyöhön ja vuoropuheluun kaupungin kanssa.

-Kaupunkisuunnitteluvirasto on kertonut, että yleiskaavan valmistelun yhteydessä kansalaisilta on tullut yhdeksän ehdotusta, joissa Malmin lentoasema säilyisi ilmailukäytössä asuntorakentamisen kanssa. Olemme aktiivisesti esittäneet kompromisseja asian ratkaisemiseksi ilmailutoiminta säilyttäen. Niitä ei ole vielä huomioitu, mutta toivomme edelleen hyvää keskusteluyhteyttä, toteaa puheenjohtaja Timo Hyvönen.

-Toivottavasti nyt esitetyt tosiasiat tutkitaan hyvin ja pattitilanne saadaan avattua. Helsingin seutu tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa useampiakin kuin vain kaksi lentokenttää älykkään liikkumisen ja ilmailun suuren murroksen takia. Valtion ja Helsingin keskustelu esimerkiksi Ilmalan ratapihan ja Malmin vaihtokaupasta pitääkin avata välittömästi.

Helsingin yleiskaavasta on jätetty 50 valitusta ja niitä käsitellään ensin Helsingin hallinto-oikeudessa. Valituksia ovat jättäneet kansalaiset, yhdistykset, Suomen valtio ja useat muut tahot.
Prosessi jatkuu todennäköisesti Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kuten yleiskaava 2002 yhteydessä. Silloin KHO hylkäsi yleiskaavan Malmin lentokentän osalta marraskuussa 2006.
Malmin lentoaseman pelastamiseksi on vireillä useita hankkeita eri hallintoelimissä. Kansallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä tunnustetun lentokenttäalueen suojeluesitys on yhä ELY-keskuksen käsittelyssä. Eduskunnan oikeusasiamies tutkii onko päätöksenteko asiassa mennyt oikeassa järjestyksessä. Lex Malmi -kansalaisaloite on tulossa lähikuukausina eduskunnan käsittelyyn.

Helsingin kaupunki on tällä hetkellä sopinut Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kanssa lentokentän operoinnista vuoden 2019 loppuun asti.

Teija Loponen