Asteritien kerrostalot tiivistävät radanvartta

Havainnekuva kertoo, mistä puretaan vanhaa ja minne tulee uutta. Tällä hetkellä katurakentamisen arvioitu hinta on veroineen arviolta 186 000 euron luokkaa. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Asteritien itäpään tontteja ja puistokaistaletta koskevan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tehdä pientalotontista kerrostalokortteli. Se tapahtuu purkamalla yksityistontilta vanhat talot ja rakentamalla tilalle kolme 2-5 kerroksista kerrostaloa ja sijoittamalla tarvittavat autopaikat maan alle.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavoittaja Joakim Kettuselle tiiviiseen rakentamiseen tähtäävä kohde on antanut ylimääräisen pähkinän purtavaksi, sillä suunnittelussa on pitänyt huomioida tontilla kasvava rauhoitettu mantsurianjalopähkinäpuu, joka on suojeltu juuristoa myöten.

Asukasmielipiteet ovat saaneet Kettusen siirtämään rakennusalan puusta alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle. Kaikkiaan kaavoittaja on saanut viime syksynä julkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seitsemän kirjallista mielipidettä sekä useita suullisia mielipiteitä asukastilaisuudessa, puhelimitse ja erillisessä suunnittelijatapaamisessa.

Asteritien pieni puisto liitetään tulevaan kerrostalokortteliin. Rakennusoikeus nousee kortteliksi tulon jälkeen 1 100:sta 4 950 kerrosneliömetriin.

Tehokkaampaan radanvarren rakentamiseen on kaavoittajan mukaan suhtauduttu pääosin myönteisesti, mutta epäilyjä ja huoltakin on virinnyt uudisasuntojen määrästä suhteessa nykyiseen pientalovaltaiseen maisemaan.

Tulevan tontin atrium-tyyppistä pihaa on karsastettu samoin kuin tulevaa julkisivuarkkitehtuuria. Tonttiliittymä sijoitettuna Asteritien puolelle on jakanut mielipiteet puolesta ja vastaan.

Rakentaminen edellyttää kallion räjäytystä, minkä pelätään vaurioittavan nykyisiä asuntoja ja puustoa. Myös liikenteen lisääntyminen on huolettanut, koska lähialueella on kaksi päiväkotia. Pukinmäki-Seura on ottanut kaavaan sen verran kantaa, että se on toivonut kaava-alueella hyödynnettävän paikallishistoriallisia kerrostumia.

Kaavaratkaisu ei noudata voimassa olevaa yleiskaava 2002:ta. Siinä Asteritie on pientalovaltaista aluetta. Kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan mukainen, mutta noin puoli vuotta sitten valtuustossa hyväksytty kaava ei ole voimassa, koska siitä tehtyjä valituksia ei ole vielä ratkottu hallinto-oikeudessa.

Tuossa yleiskaavassa Asteritie on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi koodein A2 ja A3. A2 tarkoittaa, että korttelitehokkuus on 1-2. A3:ssa se on 0,4-1,2. Tehokkuuslukuna esimerkiksi 1,2 tarkoittaa, että tuhannen neliömetrin kokoiselle tontille voi rakentaa 1 200 neliömetrin kokoisen rakennuksen.

Asteritien asemakaavamuutoksessa tehokkuus nelinkertaistuu nykyisestä. Uusi tehokkuus on hieman yli yksi, kun tontin koko on 4 908 neliömetriä.

Jos naapurustossa tontin omistavat innostuvat, saattaa alue tiivistyä vieläkin enemmän, sillä kaavoittaja kertoo vuorovaikutusraportissa, että myös naapuritontit saisi rakentaa kerrostalovaltaiseksi.

 

Asunnoille ajo Asteritieltä

Uudisrakentaminen lisää tätä nykyä hiljaisen Asteritien liikennettä noin 50 ajoneuvolla vuorokaudessa, sillä tulevien asukkaiden autoliikenne kulkee joistakin vastalauseista huolimatta Asteritien kautta, koska tontin pohjoispuolelle merkittyä Pukinmäenkaaren baanalinjausta ei haluta häiritä tonttiliittymällä. Baanaa ei kuitenkaan ole suunniteltu juuri karttamerkintää enempää.

Asteritien katutila levenee 5,5 metriin ja tien reunaan tulee jalkakäytävä. Kääntöpaikan vieraspysäköinti siirretään kadun varteen. Jalkakäytävä alkaa Resedatien risteyksestä ja jatkuu kadun päähän asti.

Asteritien nopeusrajoitus on 30 km/h. Pukinmäenkaaren nopeusrajoitus on 50 km/h, sitä pitkin ajaa nyt noin 3 200 autoa vuorokaudessa.

Kaavamuutos ja liikennesuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa viime tiistaina. Liikennesuunnitelma tarkentuu asemakaavatyön edetessä. Seuraavaksi kaava etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKaksi SM-kultaa, kaksi paikkaa MM-kisoihin!
Seuraava artikkeliUhkakuvia