Satavuotias suojelukohde mätäni purkukuntoon

Punamultatalon purkuhankkeesta on tiedotettu rakennuspaikalla. Kaupunginmuseo painottaa, että ennen purkua Puistolan vanhinta rakennuskantaa edustava tilakokonaisuus tulee dokumentoida perusteellisesti. LUKIJAN KUVA JOUKO KOMULAINEN

Pala Puistolan vanhinta rakennuskantaa häviää maisemasta, kun Aurinkomäen vanhaan tilaan kuulunut satavuotias hirsitalo puretaan.

Rakennuslautakunta on myöntänyt ratsutalliyritys Cindyrella Oy:lle luvan purkaa asemakaavassa suojeltu pientalo sen huonon kunnon takia.

Rakennusala sijaitsee maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla tilakokonaisuudella, joka on siirtynyt Cindyrellalle vuonna 2013 kotieläinten hoitoa, ratsastustallitoimintaa, virkistystä tai opetusta varten.

Asemakaavassa talo on suojeltu ympäristön kannalta arvokkaana rakennuksena suojelumerkinnällä sr-3.

Rakennuslautakunta voi myöntää ympäristön kannalta arvokkaalle rakennukselle purkuluvan vain pakottavasta syystä. Selvityksen mukaan rakennus on niin pahoin laho- ja homevaurioitunut, että sen kunnostaminen tulisi merkittävästi kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen.

Purettavan rakennuksen tilalle on rakennettava pääosin samalle paikalle asemakaavamääräysten ja vuokrasopimusehdotuksen mukainen rakennus.

Purkamisesta on pyydetty kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon kannanotto.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei vastusta rakennuksen korvaamista vastaavalla uudisrakennuksella.

Kaupunginmuseo on korostanut, että rakennuksen omistajan velvollisuus on huolehtia rakennuksen ylläpidosta ja asianmukaisesta kunnostamisesta.

Kaupunginmuseo pitää erittäin valitettavana, ettei rakennuksen suojelu ole kannustanut rakennuksen kunnosta huolehtimiseen, vaan rakennuksen pitkäaikainen laiminlyönti on johtanut nyt esillä olevaan, rakennuksen säilyttämisen näkökulmasta vaikeaan tilanteeseen ja purkamislupahakemukseen. Ennen Cindyrellaa rakennus on ollut Helsingin kaupungin hallussa, jota suojellun talon peruskorjaus ei ole liiemmin kiinnostanut.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliParkinsonin taudin lääkehoitoa aiotaan kokeilla ruotsalaisilla
Seuraava artikkeliRaportti: Hintojen halpuutus ei tule jatkumaan