Leikkipuisto tehdään ensin ilman rakennusta

Tapulin leikkipuisto
Kaupunginhallitus on käsitellyt Tapulin leikkipuistoaluetta koskevaa puistosuunnitelmaa eilen. KUVA JANINA ISSAKAINEN

Tapulin leikkipuistorakennukselle Maatullin peruskoulun vierestä korvamerkitty uusi paikka tulee toimimaan pelikenttänä kunnes uuden leikkipuistorakennuksen teko alkaa.

Tapulin leikkipuistolle ympäristöineen valmistunut puistosuunnitelma on nyt päättäjien käsissä. Leikkipuisto muutetaan erikoistason esteettömäksi asukaspuistoksi, jonne tulee uudet kalusteet ja uusia reittejä ja eri-ikäisille toiminta-alueita.

Vanha leikkipuistorakennus on tarkoitus purkaa. Uudelle leikkipuistorakennukselle on varattu paikka koulun läheltä. Sille ei kuitenkaan ole varattuna heti rahaa, joten paikalle rakennetaan ensin kivituhkapintainen pelikenttä, johon rakennuksen voi tehdä myöhemmin. Uuden leikkipuistorakennuksen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuoden 2018−2020 taloussuunnitelmassa.

Lähemmäs koulua siirtyvä leikkipaikka aidataan ja jaetaan erilaisiin leikkialueisiin. Niitä ovat keinu- ja kiipeilyalue, pienten pyöräilyrata sekä trampoliinialue. Vesileikkialue tulee olemaan matala painanne, johon voi pumpata vettä käsipumpuilla.

Pienten puolelle tulevat hiekkalaatikko, karuselli ja keinut sopivat myös liikuntaesteisille leikkijöille.

Puiston läpi rakennetaan seudulle tärkeät ulkoilureitit Moisiontieltä Maatullin ala-asteelle, Maatullinaukiolle ja siitä pohjoiseen sekä idästä urheilupuistoon. Kivituhkapintaiset reitit

noudattelevat uusimman kaavan ulkoilureittilinjauksia.

Huolto- ja jäteautoliikenne kulkee pohjoisosan kautta. Muiden ajoneuvojen pääsy puistoon estetään ajonestopuomein Moisiontieltä, Kimnaasipolulta ja Kortesuontieltä.

Aitaamattomalle alueelle leikkipuistosta lounaaseen tulee isompia kiipeilytelineitä ja joitakin liikuntaleikkivälineitä lapsille.

Alueella on myös avointa pelinurmea ja kumpareet jäävät liikkumiseen ja leikkiin. Myös kasvillisuutta aiotaan säästää mahdollisimman paljon.

Alue säilyy pääosin puistomaisena ympäristönä, jonka reunalla on asuintontteja.

Vallialue pyritään säilyttämään rajaamalla jäljelle jääneet vallit uudisrakennuksista kasvillisuudella ja uusilla, matalammilla kummuilla niin, että suojaisa vallitunnelma säilyy.

Syksyllä saatujen palautteiden perusteella puistosuunnitelmiin on lisätty liukumäki sekä leikkimökit.

Puiston rakentaminen ilman rakennusta maksaa veroineen noin 2,1 miljoonaa euroa. Vuotuiset kunnossapitokustannukset ovat noin 50 000 euroa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPäätöksenteon vaikeus
Seuraava artikkeliVanhusten kauppapalvelutoiminta ei toimi