Lukiokummeja ja tukea tarvitsevia etsitään

Lukiolaisen koulukirjat ovat iso haaste vähävaraisille perheille. Kuva Teija Loponen

Helsingin Pelastakaa Lapset haluaa rohkaista vähävaraisten perheiden nuoria hakemaan lukiopaikkaa yhteishaussa ja samalla hakemaan tukea yhdistykseltä lukion oppikirjoihin.

-Lukion oppikirjat ovat kalliita ja niitä tarvitaan paljon. On laskettu, että yo-tutkinto maksaa vähintään 2 000 euroa. Tieto saattaa lannistaa köyhyyden keskellä elävän nuoren niin, että hän ei jatka lukiossa vaikka pärjäisi siellä. Tästä voi alkaa ikävä syrjäytymiskehitys. Opintoja tukemalla voidaan yhdessä katkaista köyhyyskierre tehokkaasti, kertoo Marja Puhakka Helsingin Pelastakaa Lapset –yhdistyksestä.

Oppimateriaalitukea haetaan Helsingin Pelastakaa Lapsilta. Etusija on nuorilla, joilla perheen nettotulot jäävät köyhyysrajan alapuolelle. Lisäksi otetaan huomioon muut perheen arkea vaikeuttavat asiat kuten perheenjäsenen vammaisuus tai pitkään jatkunut sairaus. Tuki sisältää lukiossa pakollisten kurssien oppikirjat ja tarvittaessa kannettavan tietokoneen.  Ylioppilastutkintolautakunnan suositus on, että jokaisella lukiolaisella on tietokone henkilökohtaisessa käytössä.

Yhdistys rahoittaa lukiolaisten tukitoiminnan lahjoitusvaroilla. Esimerkiksi Lions club Malmittaret on lupautunut maksamaan yhden Malmilla asuvan lukiolaisen oppimateriaalikulut.

Helsingin Pelastakaa Lapset toivoo nyt lisää yhteisö- ja yrityskummeja Malmilta ja ylipäänsä koilliselta alueelta, koska tarve tuelle on suuri.

-Viime vuonna julkaistiin selvitys, jonka mukaan noin 13 % Helsingin lapsiväestöstä elää pienituloisissa perheissä. Heistä noin puolet asuu itäisen ja koillisen suurpiirin alueella, tietää Puhakka.

Kummimaksu on 700 euroa vuodessa. Sen verran yhden vuoden oppikirjat keskimäärin maksavat.

-Lähdemme mielellämme tukemaan nuoren opintopolkua eteenpäin. Ei tulevaisuus saisi olla siitä kiinni, onko varaa opiskella vai ei, toteaa LC Malmittarien presidentti Eila Lohilahti.

Lukionsa aloittava voi tilata avustushakemuslomakkeen Helsingin Pelastakaa Lasten sähköpostiosoitteesta pela.helsinki@gmail.com. tai numerosta 044 988 1708.

Teija Loponen

 

Oppimateriaalituki on osa valtakunnallista Eväitä elämälle -ohjelmaa, joka on yksi Suomi 100 -juhlavuoden hankkeista. Ohjelman suojelijana on Pelastakaa Lasten kunniapuheenjohtaja rouva Jenni Haukio.

  • Ohjelma rahoitetaan yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten lahjoituksilla. Viime vuonna tukea sai noin 500 toisen asteen opiskelijaa. Pelastakaa Lapset aloitti ohjelman 20 vuotta sitten tukeakseen vähävaraisten perheiden lasten opintoja.
  • Helsingin Pelastakaa Lasten keräystili on FI02 4405 0010 3547 05. Yhdistyksellä on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä keräyslupa.
  • Lisää tietoja https://helsinginpelastakaalapset.fi