Vantaanjoen varteen julkinen grillauspaikka

LUKIJAN KUVA Ulkoilija ihmetteli suunnittelualueella vanhan pihapiirin rantakaistaleelle ilmestynyttä kukka-asetelmaa kynttilöineen. Entiselle pihalle tullee tulevaisuudessa penkkejä ja pöytiä.

Rantamaata vahvistetaan, hulevesiä viivytellään ja uuden ulkoilureitistön varrelle tehdään grillauspaikka. Käskynhaltijantien sillan matalankimuranttia alikulkua lukuun ottamatta jokivarsialueen puistosuunnitelma on poliittista päätöstä vaille valmis.

Pukinmäen rantapuiston ja Bockinpuiston luoteisosaan alueelle aiotaan tehdä uusi ulkoilutie ja sen varrelle virkistysalueita. Mahdollisesti jo parin vuoden sisällä alkavan rakentamisen on laskettu maksavan veroineen 1,4 miljoonaa euroa, ja vuotuiseen ylläpitoon kuluu lähemmäs 20 00 euroa.

Alue asettuu Kehä I:n ja Isonpellontien varteen rakennettavien asuintonttien ja Pukinmäen Puutarha Oy:n puutarhamyymälän viereen.

Puistoalueen koko on 5,4 hehtaaria. Siitä rantapuisto on 4,8 ja Bockinpuisto 0,6 hehtaaria.

Puisto on vanhaa asutusaluetta ja peltoa, josta on ajan saatossa tullut niittyä ja lehtimetsää. Rannan läheltä purettujen puutalojen pihapiireistä muistuttavat hedelmäpuut ja koristepensaat, jotka mahdollisuuksien mukaan säilytetään ja joita istutetaan lisää.

Tavoitteena on ollut luoda monipuolinen viheralue, jonka läpi kulkee merkittävä valaistu pääulkoilureitti. Siihen yhdistyville poluille ei tule valoja.

Niittypelto säilyy ja muutetaan osin nurmikoksi, johon tuodaan ulkogrillejä ja pöytiä penkkeineen. Puutarhamyymälän lounaispuolelle tehdään maisemapelto. Isonpellontien päähän tulee kuusi parkkipaikkaa.

Linnustollisesti arvokkaalla ranta-alueella säilytetään puuston ja pensaikon mosaiikkimainen monipuolisuus. Rantaniityt säilytetään luonnonmukaisina. Myös pohjoisosan metsikkö säilytetään.

Hulevedet johdetaan tonteilta ja niityiltä ulkoilureittien ali Vantaanjokeen. Vanhan pellon läpi kulkevaan ojaan rakennetaan valumavesiä viivytteleviä levennyksiä.

Suunnittelussa ei ole vielä ratkaistu puistot yhdistävän Käskynhaltijantien sillan ali menevän reitin rakentamista. Matalahkon sillan alle on haasteellista rakentaa eri liikkujia palveleva tie.

Heikosti kantavaa rantaraittia aiotaan vakauttaa vaahtolasilla. Käskynhaltijantien sillan molemmin puolin täytyy pohjaa vahvistaa jo maahan juntattavilla pilareilla.

Puistokäytävän suunnitelmat on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa viime viikon tiistaina, ja seuraavaksi asia etenee kaupunginhallitukseen.

Rakentaminen saattaa näillä näkymin alkaa jo vuosina 2018–2020.

 

Perhosia ja hyönteisiä houkutellaan eri keinoin

Suunnittelualue kuuluu maisema- ja luontoarvojen sekä virkistyksen kannalta merkittävään Vantaanjoen laaksoon ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Tavoitteena on säilyttää alueen ekologiset arvot ja vahvistaa alueen asemaa osana Vantaanjokilaakson kulttuurimaisemaa ja viheralueiden verkostoa.

Alueen erityisesti vanhoihin puihin liittyviä luontoarvoja selvitettiin syksyllä 2016. Luonnonsuojelulain tai -asetuksen mainitsemia lajeja ei löytynyt, mutta yhdestä raitapuusta löytyi kuitenkin huomionarvoinen vihervyökääpä, joka halutaan säilyttää.

Suunnitelmassa on esitetty muitakin ekologisia suunnitteluratkaisuja, kuten perhosia houkuttelevien mesikasvien käyttämistä, vanhojen puiden käyttöä hyönteisten ja kääpien elinpaikkoina.

Sen sijaan puiston itäosassa valtoimenaan kasvava pajuasteri on tarkoitus hävittää.

Pirjo Pihlajamaa

 

 

Edellinen artikkeliRanskalaista komediaa ja jännitystä Malmilla
Seuraava artikkeliSini Ikävalko taistelee huomenna paikastaan TVOF:issa