Malmin seurakunnan tiloissa vihitään pian myös nais- ja miespareja

Malmin kirkko
Malmin seurakunta on Helsingin suurin seurakunta, jonka alueella asuu ja seurakunnan jäseninä on paljon sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Kuva Janina Issakainen

Samaa sukupuolta olevia pareja voidaan vihkiä avioliittoon Malmin seurakunnan kaikissa tiloissa ja kirkossa maaliskuun 1. päivästä alkaen.

Tästä historiallisesta linjauksesta päätti Malmin seurakuntaneuvosto kokouksessaan viime viikon tiistaina. Päätöksen taustalla on kahden viikon päästä voimaan astuva avioliittolaki, johon on tehty sukupuoleen liittyviä muutoksia.

Malmin seurakuntaneuvosto ilmoittaa pitävänsä päätöksen lähtökohtana tasa-arvoa ja kansalaisten yhdenvertaista kohtelua uuden lain tulkinnan mukaisesti.

– Tämä on myös Helsingin piispan ohjeistuksen mukainen päätösesitys. Esityksessä ei oteta kantaa samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, vaan kirkkotilojen käyttöön. Päätöksessä ei oteta myöskään kantaa pappien vihkimisoikeuteen, tiedotti Malmin seurakunta päätöksen teon jälkeen.

Seurakuntaneuvoston on jo Kirkkojärjestyksen mukaisesti päätettävä yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan sakraalitilojen käytöstä avioliittolain muuttuessa.

Seurakunnan täytyy myös ottaa kantaa avioliittolain muutoksesta aukeaviin kysymyksiin. Tälläkin hetkellä, voimassa olevan kirkkolain säädännön mukaan kirkoissa saa toimittaa kirkkokäsikirjan mukaisen rukouksen samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta.

Helsingin piispa Irja Askola on todennut kirkkoherroille lähettämässään kirjeessä viime marraskuussa, että ”uusi avioliittolaki on monelle iso ilo, toisille taas huoli. Meidän hiippakunnassamme on tilaa molemmille.”

– Meillä on hiippakunnassamme useita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Meidän hiippakunnassamme emme siis puhu jostakin ulkopuolisesta ilmiöstä ”jossakin kirkon ulkopuolella”. Me puhumme jäsenistämme, omista ihmisistämme ja heidän elämästään. Me emme määrittele jäseniämme tai työtovereitamme ”niiksi”, emme lesboiksi, homoiksi emmekä heteroiksi, Askola kirjoitti.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKeskitalvi on nyt
Seuraava artikkeliSiltamäen minigolfin taru päättymässä