Hulevesistä nousi huoli Takalantien ympäristössä

Takalantie
Yhden muistuttajan mielestä suunnitelmissa puhutaan virheellisesti Tapanilasta, vaikka kyseessä on Tapulikaupunki. Virhettä ei kuitenkaan ole, sillä viimeisimmässä asemakaavamuutoksessa kaupunginosan rajaa siirrettiin. KUVA JANINA ISSAKAINEN

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on saanut Maatullinpuiston eteläosan katusuunnitelmista vain kolme muistutusta. Niistä yhdessä otetaan esiin pientalotonttien hulevedet eli sade- ja sulamisvedet, joista johtuvia ongelmia katurakentamisen pelätään lisäävän entisestään.

Muistutuksen tekijä pyytää kaupunkia korjaamaan Suopursuntie–Kortesuontie–Takalantie–korttelin keskiosaa vaivaavan hulevesiongelman ja rakentamaan toimivan viemäröintijärjestelmän. Muistutuksessa painotetaan, että Suopursuntietä ei saa korottaa, koska se aiheuttaisi nykyisten tonttien rakennusten kastumisen.

Rakennusvirastossa ollaan muistuttajan kanssa samaa mieltä, että maastoltaan tasaisella suunnittelualueella on hulevesiongelmaa. Virastosta kuitenkin katsotaan, että katurakentamisen jälkeen hulevesi ei enää valu tonteille ja sivuojista tulee tarpeettomia.

Suopursuntie on viraston mielestä nyt liian tasainen ja jos tasausta ei nosteta, vaarana on, että vesi lammikoituu rankkasateella kadulle ja mahdollisessa tulvatilanteessa valuu kadulta tonteille. Siksi Suopursuntien tasausta aiotaan nostaa eteläpäästä 30 senttiä, jotta kadun hulevesijärjestelyt toimivat varmasti.

Pohjoispäässä katu pysyy lähes nykyisessä korkeusasemassa. Viemärin mahdollisesti tukkiutuessa kadun tulvavedet ohjautuvat pohjoiseen Moisiontielle ja sieltä edelleen Maatullinpuistoon.

Rakennusvirasto muistuttaa, että kaupungin kaikkia tontteja koskee velvollisuus hoitaa itse hulevetensä kaupungin verkostoon. Virasto odottaa, että seuraavaksi tontinomistajat laativat kaupungille suunnitelmat kuivatusjärjestelmistään, jotta ne voidaan rakentaa samaan aikaan kadunrakentamisen kanssa.

Katusuunnitelmissa ovat mukana Suopursun-, Kortesuon-, Takalan- ja Moisiontien lisäksi Rintamasotilaan-, Rahka-, Salo- ja Lähdeniityntie. Takalantie ja Lähdeniityntie on asfaltoitu, muut ovat tällä hetkellä sorateitä.

Rakentamisessa tavoitellaan nykyistä katumaisempaa ympäristöä. Jokaisen kadun hulevesijärjestelmiä aiotaan parantaa ja Takalantien aataminaikainen vesihuolto uusitaan kokonaan välillä Rintamasotilaantie-Lähdeniityntie.

Samalla korjataan Takalantien pinta, kavennetaan ajorataa, levennetään jalkakäytäviä ja ryhmitetään hidasteet uudelleen.

Myös muille kaduille on luvassa muutoksia kuten kääntöpaikkoja ja kevyen liikenteen väyliä. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukasillassa Maatullin ala-asteella viime syyskuussa. Yleisten töiden lautakunnalle suunnitelmat esiteltiin tiistaina.

Koko urakkaan on budjetoitu noin 7 miljoonaa euroa. Katujen kunnostus on aikataulutettu tälle vuodelle. Katujen valmistuttua on ajatuksena aloittaa alueelle kaavoitettujen pientalojen rakentaminen.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPuusta imagoa Pukinmäkeen
Seuraava artikkeliThe Great Helsinki Swing Big Band soittaa yhä täysille saleille