Longinojaan tulevia hulevesiä yritetään haihduttaa altailla

KUVA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO

Longinojan yli tehdään uusi puupintainen silta. Vanhanradanraitti ja puistosillan tulopenkereet asfaltoidaan. Puistoraiteista tulee kivituhkapintaisia. Raittien varren nykyiset penkit kunnostetaan ja penkkejä ja syväkeräysastioita lisätään.

Pääosa puistosta säilyy avoimena. Alueet jäävät pois viljelykäytöstä. Tilalle tulee käytävien varrella useammin leikattava, matalampi nurmi ja muutoin harvemmin niitettävä luonnonnurmi.

Nämä ja monet muut aikeet sisältyvät Sepänmäenpuiston ja Longinojanpuiston pohjoisosia koskeviin puistosuunnitelmiin, jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyi viime viikon tiistaina.

Noin viiden hehtaarin kokoinen suunnittelualue on Tullivuorentien eteläpuolelle kaavoitetun asuinalueen kupeessa.

Suunnitelman mukaan Longinojanpuiston ja Sepänmäenpuiston puistoraittiyhteydet – Vanhanradanraitti, Longinojanraitti ja Tullivuorenraitti säilyvät, mutta niiden sijainti tarkentuu ja alueen halki kulkeva puistokäytäväverkko täydentyy.

Longinojan olosuhteet halutaan turvata sekä rakentamisen aikana että sen jälkeen.

Longinojan Tullivuorentiellä alittavat rumpuputket uusitaan, ja kalojen nousu huomioidaan. Lisäksi Longinojalle tehdään pienimuotoisia parannus- ja kunnostustoimia kuten esimerkiksi kalojen kutusoraikkoa ja poikaskivikkoa yhdessä ympäristöviranomaisten, paikallisten yhdistysten ja asukkaiden kanssa.

Uudisasukkaiden tonteilta tulevat hulevedet käsitellään puistoalueella luonnonmukaisesti rakentamalla hulevesialtaita.

Altaiden tarkoituksena on viivyttää, haihduttaa ja selkeyttää rakennettujen alueiden hulevesiä ennen niiden johtamista Longinojaan.

Altaiden loiviin luiskiin kylvetään luonnonnurmi ja pohjille rakennetaan kivipintainen, polveileva uoma. Pohjauomien varsille istutetaan kosteikkokasvillisuutta, joka saa levitä luontaisesti altaissa. Eteläisimmässä altaassa on lisäksi puoliläpäiseviä kivipatoja, jotka viivyttävät ja suodattavat vettä.

Nykyinen pensaikko ja puusto Longinojan varrella säilytetään pääosin. Turvallisuusriskin muodostavia lahopuita poistetaan. Täydennysistutuksia tehdään rakennettaviin kohtiin kuten siltapaikalle.

Vanhanradanraitin vierelle tulee lehmuslajikekokeilu, jossa alueelle istutetaan erilaisia lehmuksia.

Sepänmäen nykyinen puusto säilyy lukuun ottamatta pohjoisreunaa, missä raitti siirretään lähemmäs mäen rinnettä, pois tulevan rakentamisen alta. Metsän reuna-alueelle istutetaan täydennyspuustoa.

Sepänmäenpuiston rakentamiskustannukset ilman veroja ovat arviolta 772 000 euroa, mikä tekee 42 euroa per neliömetri.

Longinojanpuiston verottomat rakentamiskustannukset ovat noin 898 000 euroa, mikä tekee neliömetriä kohti 32 euroa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliElitelle kultaa kauden päätöskisasta!
Seuraava artikkeliJoulun aika