Fallkullan asemakaava: Koulu, päiväkoteja, liikuntapuisto ja asuntoja

Fallkullan kotieläintilalle suunnitellaan uutta palvelurakennusta. Kuva Teija Loponen

Fallkullan tilan alueelle on työn alla asemakaavan muutos, jossa kotieläintilan ja nuorisotoiminnan jatkuminen taataan, samoin virkistyskäytön lisääntyminen. Alueelle on myös suunnitteilla koulu, yksi tai kaksi päiväkotia, leikkipuisto sekä liikuntapuisto. Suunnittelualueen eteläreunaan rakennetaan asuntoja.

Suunnittelualueen ytimenä on Fallkullan tila, jonka historia ulottuu

1800-luvulle, sekä sen ympäristö. Tilan päärakennus ja entiset alustalaisrakennukset sekä voudin talo ovat asuinkäytössä. Tilalla on toiminut jo vuosikymmeniä nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä kotieläintila ja nuorisotalo. Alueella sijaitsee lisäksi viljelypalsta-alue sekä koirapuisto.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää tilakokonaisuuden luonto- ja kulttuuriarvot, tukea sen nykyistä käyttöä ja mahdollistaa alueen kehittyminen ympäröivien alueiden maankäytön muuttuessa. Aluetta kehitetään virkistyksen, opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioiden. Alueen suojelumääräykset tarkistetaan asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Nykyisten toimintojen lisäksi tutkitaan kahden päiväkodin sijoittumista alueelle, toista kotieläintilan eteläpuolelle ja toista suunnittelualueen pohjoisosaan. Voimassa olevassa asemakaavassa on koululle tarkoitettu tontti osoitteessa Helluntairaitti 1. Tontille sallitun rakentamisen määrää on tarkoitus muuttaa suuremman koulun rakentamisen mahdollistamiseksi. Tarkoituksena on muodostaa koulun, päiväkodin ja liikuntapuiston kokonaisuus. Tässä yhteydessä tutkitaan myös kaava-alueen luoteiskulmassa, osoitteessa Jäkälätie 11, sijaitsevan päiväkodin laajentamismahdollisuutta. Koulutontin ja päiväkodin väliin tutkitaan myös leikkipuiston sijoittamista. Liikuntapuistoa suunnitellaan koulutontin länsipuolelle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Kaupunkisuunnittelun kuva kertoo, miten toiminnot jatkossa sijoittuisivat. Kuva Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelun kuva kertoo, miten toiminnot jatkossa sijoittuisivat.
Kuva Kaupunkisuunnitteluvirasto

Malminkaaren pohjoispuolelle on tarkoitus varata tilaa palvelujen ja hallinnon aluetta varten. Tontille voisi sijoittua esimerkiksi puutarhamyymälä tai muu alueen toimintoihin sopiva yritys. Suunnittelualueella tutkitaan mahdollisuuksia muuttaa nykyisin peltoviljelyssä olevaa alaa virkistys- tai laidunkäyttöön. Nykyiset laidun- ja viljelykäytössä olevat alueet on tarkoitus säilyttää maisemallisesti avoimina. Tarkoituksena on myös selvittää mahdollisuuksia laajentaa viljelypalsta-aluetta ja etsiä koira-aitaukselle uusi paikka kaava-alueelta.

Maankäytön muutokset suunnitellaan niin, ettei ratkaisuista aiheudu haittaa alueen läpi kulkevalle Longinojalle ja siellä esiintyvälle uhanalaiselle meritaimenelle.

Asemakaava-alueeseen sisältyy myös osa Malminkaaren katualuetta, jonka linjaus muuttuu Malmin lentokentän kaavarungon mukaisesti.

Malminkaaren uuden linjauksen ja Sunnuntaipalstojen pientaloalueen väliin on tarkoitus rakentaa asuntoja noin 250 asukkaalle. Sunnuntai-palstojen puoleiselle reunalle suunnitellaan kaksikerroksisia pientaloja ja Malminkaaren puolelle kerrostaloja, joissa on kolmesta viiteen kerosta. Kerrostalojen pysäköinti sijoittuu alueelle rakennettavaan pysäköintitaloon.

Kaavasuunnitelmia esitellään Malmitalolla 18.1., jossa suunnitelmat ovat nähtävillä jo nyt. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää viimeistään 23.1.2017.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliWanha Lady esittäytyy
Seuraava artikkeliElitelle kultaa kauden päätöskisasta!