Malmin lentokentästä kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Timo Hyvönen teki valituksen, koska Malmin lentokentälle ei ole vieläkään osoitettu korvaavaa paikkaa. Kuva Teija Loponen

Finavian sekä Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnasta Malmin lentokenttäasiassa tehtiin viime viikolla Malmin lentoaseman ystävien toimesta kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kantelussa pyydetään tutkimaan, onko valtioneuvoston kehysriihessä 2014 tekemän päätöksen ehtoja rikottu. Yksittäinen ministeriö tai julkista hallintotehtävää hoitava valtion yhtiö ei voi muuttaa valtioneuvoston päätöstä.

Suomen hallitus päätti kehysriihessä 2014, että valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi siten, että alue voidaan ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Päätökseen liittyi, että Rajavartiolaitos sekä siviili-ilmailu siirretään korvaavalle kentälle.

Kantelussa todetaan, että korvaavaa paikkaa tai ilmailutoiminnan siirtoja ei ole toteutettu. Tuolloinen liikenneministeri Merja Kyllönen on vahvistanut vuoden 2014 kehysriihineuvotteluista, että siviili-ilmailun kysymys on ratkaistava.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut 17.10.2016, ettei se ole kirjallisesti kehottanut tai valtuuttanut Finaviaa valmistelemaan Malmin lentokentästä luopumista.

Finavia on esittänyt jo 21.10.2014 Helsingin kaupungille hakemuksen haltuunsa luovutetun valtion omaisuuden ostamisesta. Hakemuksen on allekirjoittanut Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Finavian ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt  14.1.2015 lopettaa Helsinki-Malmin lentoaseman pitäjänä toimimisen vuoden 2016 loppuun mennessä. Valtioneuvoston edellyttämä korvaava kenttä ei ole vielä käytettävissä. Lennonjohtopalvelujen poistuminen Finavian myötä tekee Malmin lentoasemasta heikosti käytettävän suurelle osalle kentän kaupallisista toimijoista ja rikkoo näin valtioneuvoston siviili-ilmailun turvaamiseksi asettamaa ehtoa.

-Yksi Finavian julkisista hallintotehtävistä on valtion lentoasemaverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten. Finavialla on siis tässä tapauksessa merkittävä julkinen rooli, johon kuuluu perustuslain mukainen perusoikeuksien vaarantamiskielto ja oikeusturvan varmistaminen. Nämä eivät toteudu Helsinki-Malmin tapauksessa, huomauttaa Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliYmpyräidea on innostanut liikennesuunnittelijaa
Seuraava artikkeliTänään on leirituli torilla ja asukkaiden mielenosoitus yleiskaavaa vastaan