Pukinmäen rantapuistoon grillejä

Pukinmäen rantapuistoon on suunnitteilla penkkiryhmiä, käyttönurmea sekä poimintopelto. Kaavakuva Helsingin kaupunki rakennusvirasto

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii suunnitelmaa Pukinmäen eteläisen rantapuiston kunnostamiseksi.

Puisto rajautuu Vantaanjokeen, Isonpellontiehen, Kehä I:een ja Käskynhaltijantiehen sekä Bockinpuistoon. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,3 hehtaaria.

Puistosuunnittelun tavoitteena on luoda yleisilmeeltään monipuolinen viheralue sen ekologisia arvoja kunnioittaen. Puistoon suunnitellaan muun muassa ulkoilureitti, joka alittaa Käskynhaltijantien sillan ja jatkuu Bockinpuistoon. Entisen peltoalueen läpi kulkeva oja muotoillaan vettä viivyttäväksi hulevesiaiheeksi.

Uusia oleskelualueita kalusteineen esitetään Vantaanjoen ranta-alueelle. Rantaan käyttönurmen yhteyteen sijoitetaan ulkogrillejä ja pöytä-penkki-ryhmiä piknik-käyttöä varten. Lisäksi Vantaanjoen rannasta etsitään mahdollista kanoottien rantautumispaikkaa.

Entisen peltoalueen reunaan istutetaan pienpuita uutta asuinkorttelia vasten. Lisäksi istutetaan muutamia kookkaiksi kasvavia yksittäispuita maisemallisesti harkituille paikoille.

Pihapiirin koillispuolelle asuintalojen pysäköintipaikkojen jatkeeksi rakennetaan viheralueen käyttäjiä varten kuusi autopaikkaa.

Joenrannan niityt säilytetään luonnonmukaisina ja pohjoisosan lehtipuuvaltainen metsikkö säilytetään suojaamaan rantapuistoa liikenteen haitoilta. Metsäalueen ydinosan annetaan kehittyä pääosin luonnontilaisena. Vantaanjoen pääuoman alue kuuluu Suomen Natura 2000-verkostoon.

Tehtyyn suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 21.10. saakka Pukinmäen kirjastossa sekä rakennusviraston verkkosivulla.

Mahdollinen palaute tulee antaa projektinjohtajalle 21.10. mennessä.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliHeikki Arikka hämmästyi seurakunnastaan
Seuraava artikkeliLöytyykö Malmilta sulfidisavea?