Lintuharrastajien esitys kentän väliaikaiskäytöstä: Luonto- ja aktiviteettikeidas

Malmin lentokentän niityt ovat useiden lintujen pesimä- ja levähdysalueita. Kuva: Petri Asikainen

Helsingin kaupunki on kerännyt ideoita Malmin lentokentän käyttöön ennen mahdollista asuntorakentamista. Oman ehdotuksensa lähetti myös  MaTaPuPu Birding Society.

MaTaPuPu Birding Society on Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n paikallisjaos.

Heidän ehdotuksessaan korostetaan ensisijaisesti lentokentän alueen luontoarvojen säilymistä. Yhdistys toteaa, että Malmin lentokenttää tulisi kehittää virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena.

MaTaPuPu Birding Society viittaa myös yleiskaavamuistutukseensa, mutta toteaa, että jos kenttä kuitenkin muutetaan asuntokäyttöön, tulisi pohjoispään niityt aidata lintujen pesimä- ja levähdysalueeksi. Monien luontoselvitysten mukaan kentän lintu- ja perhoslajisto on hyvin monipuolinen ja arvokas.  Malmin lentokenttä on myös äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun heinäkurpan paras säännöllinen syksyinen levähdyspaikka koko Suomessa.

-Alueelle voidaan laatia luonnonhoitosuunnitelma, jonka laatimisessa ja toteuttamisessa olemme valmiit toimimaan yhteistyökumppanina, MaTaPuPu Birding Society lupaa.

He ehdottavat, että Malminkaaren parkkipaikan kohdalle ja niin sanotun Tuulipussikukkulan rinteeseen pystytetään kevytrakenteiset lintutornit, joista aluetta voidaan tarkkailla. Torneja ja kenttää kiertävää ulkoilureittiä voidaan käyttää myös esimerkiksi koulujen opetustarkoituksiin.

Ideointihankkeessa kentän niittyalueisiin liittyvät metsät, arvokkaimpina Tattarisuon metsät, eivät kuulu tarkastelun piiriin. Ne tulee yhdistyksen mukaan kuitenkin säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina, ja niiden arvo vain korostuu mikäli kenttä joskus rakennetaan asuinalueeksi.

Kentän eteläosasta yhdistys tekisi kaupunkilaisten ulkoilualueen Berliinin Tempelhofin lentokentän tapaan. Päällystettyjä kiitoteitä ja nurmialueita voidaan käyttää esimerkiksi rullaluisteluun, leijojen lennätykseen, kirpputoreihin, piknik-retkiin, grillaamiseen, pop-up-tapahtumiin sekä vastaaviin aktiviteetteihin. Päärakennuksen ravintolapalvelut ja kentän kevyet rakennukset voisivat tukea näitä toimintoja.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMPS putosi tyylikkäästi
Seuraava artikkeliJouni Kesti juhlinnan kohteena: Luomisen ilot