Päätöksiä luvassa marraskuussa: Kymmenkunta tahoa tehnyt ehdotuksen Malmin kentän väliaikaiskäytöstä

Ehdotusten tekijät haastatellaan tässä kuussa, valinnat tehdään marraskuussa ja vuokrasopimukset solmitaan joulukuussa. KUVAAJA PIRJO PIHLAJAMAA

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on saanut kymmenkunta yhteydenottoa eri tahoilta, jotka ovat tehneet ehdotuksen Malmin lentokentän väliaikaiskäytöstä.

Ehdotukset liittyvät sekä ilmailuun että muuhun toimintaan. Ilmailuun liittyvän ehdotuksen esitti muun muassa Malmin lentokenttäyhdistys ry, joka tähtää lentotoiminnan jatkumiseen ja Malmin kentän käyttämiseen niin sanottuna korpikenttänä.

Kiinteistövirasto on hakenut syyskuun aikana yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia, jotka ovat kiinnostuneita Malmin lentokentän käytöstä vuodenvaihteen 2016–2017 jälkeen.

Hakemukset arvioidaan ja hakijoiden kanssa käydään tarvittaessa tarkentavia neuvotteluja lokakuun aikana. Tavoitteena on, että päätökset saadaan tehtyä marraskuussa ja väliaikaiskäytön vuokrasopimukset joulukuussa.

Virasto ilmoittaa kaupungin tavoitteeksi sen, että Malmin kenttä säilyy monipuolisessa käytössä, ja että erilaiset vuokralaiset voivat toimia kentällä jatkossakin rinnakkain.

Hakemusten arvioinnissa aiotaan kiinnittää huomiota siihen, onko ehdotettu toiminta Malmin lentokentän alueelle soveltuvaa, ja onko hakijalla taloudelliset ja muut edellytykset sen järjestämiseen.

Malmin kentän pinta-ala on yhteensä noin 130 hehtaaria. Alue voidaan vuokrata joko kokonaisuutena tai osissa, ja myös hyvin lyhytaikainen käyttö eri tarkoituksiin on mahdollista. Myös nykyisiä maan- ja huoneenvuokrasopimuksia voidaan jatkaa.

Malmin lentokentän nykyisistä toimijoista suurin osa on ilmoittanut haluavansa jatkaa toimintaansa alueella vuodenvaihteen jälkeen Helsingin kaupungin vuokralaisina.

Malmin lentokenttä siirtyy Helsingin kaupungin hallintaan 1.1.2017, jonka jälkeen Finavia lopettaa toimintansa alueella.

– Koska lentokenttäalueen esirakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2019, kenttää on sitä ennen mahdollista vuokrata esimerkiksi ilmailu-, tapahtuma- ja muuhun väliaikaiskäyttöön, tiedottaa kiinteistövirasto.

Kaupungin suunnitelmissa Malmin kentän alueelle kaavoitetaan ja rakennetaan vuosina 2020–2040 noin 13 500 asuntoa 25 000 asukkaalle. Mikäli kaavoituksen valmistuminen viivästyy tavoiteaikataulusta, esirakentaminen Malmin lentokentän alueella alkaa arviolta 2020-luvun alussa, ja talonrakennus jonkin verran myöhemmin.

– Lex Malmi -kansalaisaloite, joka tähtää Helsinki-Malmin ja sen rakennusten säilyttämiseen pysyvästi ilmailukäytössä, ei vaikuta alueen väliaikaiskäyttöön. Alue rakennuksineen säilyy lähivuosina käytännössä ennallaan rakentamispäätökseen asti, todetaan tiedotteessa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliLex Malmi eduskuntaan
Seuraava artikkeliVaikuttamismahdollisuuksia