Yleiskaava jäi pöydälle

Yleiskaavan käsittely jäi Helsingin kaupunginhallituksessa vielä pöydälle. Koillis-Helsingin Yrittäjät ottivat yleiskaavaan jo toistamiseen kantaa, koska ovat huolissaan muun muassa Tattarisuolla toimivien yrittäjien tulevaisuudesta. KUVA TEIJA LOPONEN

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli maanantaina ensimmäistä kertaa luonnosta uudeksi yleiskaavaksi. Ehdotus jätettiin pöydälle 17. lokakuuta saakka.

Kaavaehdotuksesta on tehty 1444 muistutusta, jotka kohdistuivat pääosin uusiin maankäyttövarauksiin. Yksittäisiä alueita koskevissa muistutuksissa korostuivat Vantaanjokilaakson lähialueet, Keskuspuisto, Malmin lentokenttä, Lauttasaari, Vartiosaari ja Tuomarinkylä, sekä Käpylä ja Kumpula.

Malmin lentokentän muistutuksissa viitattiin Helsingin kaupungille aiemmin toimitettuun ilmailukäytön jatkoa vaativaan kuntalaisaloitteeseen sekä 3.3.2016 mennessä 71 000 kansalaisen allekirjoittamaan adressiin.

Helsingin Yrittäjät sekä erikseen Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry ovat ottaneet jo lausunnonantovaiheessa kantaa yleiskaavan sisältöön ja HY on viitannut siihen muissakin maankäyttöä ja liikennettä koskevissa lausunnoissaan.

Maanantaina ennen kaupunginhallituksen kokousta sekä Helsingin Yrittäjät sekä Koillis-Helsingin Yrittäjät lähettivät vielä lisälausunnot yleiskaavaluonnoksesta.

Helsingin Yrittäjien toteavat lausunnossaan yhtyvänsä Koillis-Helsingin Yrittäjien jättämään lausuntoon Helsingin yleiskaavaluonnoksesta koskien Malmin aluetta. Koillis-Helsingin Yrittäjät totesivat siinä olevansa hyvin huolissaan muun muassa Malmin tärkeiden yrityskeskittymien, Malmin lentoaseman ja Tattarisuon teollisuusalueen kohtalosta, joilla on vaikutusta laajemminkin koko Helsingin ja jopa Suomen yritysten kilpailukykyyn.

Helsingin Yrittäjien kannanotossa nostettiin esiin bulevardisointi, jossa kaupunkibulevardien osalta on tarpeen selvittää perusteellisesti jokaisen suunnitellun bulevardin osalta liikenne- ja elinkeinovaikutukset ennen toteuttamispäätöstä.

Helsingin Yrittäjät haluavat myös, että Rastilan leirintäalue on säilytettävä nykykäytössään. Vuosaareen työpaikkaomavaraisuus on jo nykyisellään Helsingin heikoin ja Rastilan mahdollisen siirron myötä alueelta häviäisi suoraan 40 ja välillisesti 100 työpaikkaa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMoottorit jylisivät kiusaamista vastaan
Seuraava artikkeliHoivakodin rakentaminen alkanee vielä tämän vuoden puolella