Longinojan laakso sai ideasuunnitelman

Longinojan laakson ideasuunnitelman havainnekuvassa näkyy toimintareitti Ala-Malminojan varrella. Uomaan ehdotettu kasvillisuus puhdistaa vettä. Kuva: Studio Terra Oy

Malmin Longinojan laakson kaupunginosapuiston ideasuunnitelma on valmistunut. Se sisältää lisää pyöräreittejä, tilaa skeittailuun ja skuuttailuun sekä kaupunkiviljelyä.

Longinojan laaksossa kohteena oli Latokartanontien ja Tullivuorentien välinen laaja puistoalue Malmin jäähallin pohjoispuolella. Nykyisin siellä on ulkoilureittejä, pallokenttiä ja kaupungin viljelyksessä olevia peltoja.

Ideasuunnitelmaa tehtiin kevään 2016 aikana kaupungin virastojen yhteistyönä ja suunnitelman laati maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terra Oy Helsingin kaupungin lähiöprojektin toimeksiannosta.

Ideasuunnitelma toimii jatkosuunnittelun pohjana, mutta aivan sellaisenaan sen ei voida luvata toteutuvan. Seuraavissa suunnitteluvaiheissa määritellään yksityiskohtaisemmin puiston eri toiminnot. Tarkemmassa suunnittelussa selvitetään, mikä kaikki on mahdollista vaikkapa puron muokkauksen suhteen. Ideasuunnitelman pohjalta voi käynnistyä hankkeita, joiden suunnittelu ja toteutus lähtevät liikkeelle muita aikaisemmin esimerkiksi lähiörahaston avustuksella.

Longinojan laakson ideasuunnitelmantavoitteena on vahvistaa Malmin alueen imagoa, monipuolistaa puiston toimintoja ja korostaa alueen luonto- ja maisema-arvoja.

Ideasuunnitelmassa on sovitettu yhteen saatu asukaspalaute sekä yleiskaavaehdotuksen mukaiset tavoitteet.
Puistoon ideasuunnitelma esittää uusia pyöräilyn ja jalankulun reittejä. Erityisesti etelä-pohjoissuuntaisen Ala-Malmin puistotien jatkaminen Filpuksenpuistolta jäähallille on nähty tärkeänä reittiyhteytenä, jonka varrelle on sijoitettu suurin osa puiston uusista toiminnoista. Longinojan puron eteläpuolelle on linjattu baanayhteys, eli nopean ja suoran pyöräliikenteen mahdollistava reitti. Lisäksi Longinojan pohjoisrannalle on linjattu kapeampi polkulinja, joka mahdollistaa pääsyn rantaan ja toimii samalla myös luontopolkuna opasteineen.
Alueen keskellä kulkevan Ala-Malmin puistotien varrelle ideasuunnitelma esittää useita toimintakeskittymiä, kuten skeittipuisto, konttikahvila, levähdyspaikkoja ja kuntoiluvälineitä.  Lisäksi muiden reittien varsille ehdotetaan monitoiminurmia oleskeluun, leikkiin ja pelailuun.  Purovarren pienestä kallioisesta alueesta halutaan luoda viihtyisä oleskelupaikka. Liikuntapuistoa ja sen toimintoja laajennetaan. Puiston länsipäähän on myös ehdotettu kaupunkiviljelyaluetta, jota kehitellään yhdessä Helmi Liiketalousopiston kanssa.

Longinoja rantakasvillisuusvyöhykkeineen on tavoitteena säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Ala-Malmin oja muutetaan mutkittelevaksi kosteikkopuroksi, johon istutetaan kukkivaa rantakasvillisuutta. Longinojan laakso halutaan säilyttää avoimena tilana. Osa peltoalueista säilytetään vuoroviljelyskäytössä, niillä viljellään  herneitä, auringonkukkia ja osa pelloista olisi kesantona.  Osa peltoalueista muutetaan oleskelu- ja pelialueiksi.

Ideasuunnitelmassa esitetään uusien penkkien ja roska-astioiden lisäämistä reittien varsille, siltojen kunnostamista sekä uusien pääreittien valaisemista puistovalaisimilla. Sepänmäen linnoituslaitealueelle ehdotetaan kunnostustoimenpiteitä ja opastuksen lisäämistä.

Longinojan laakson suunnittelu jatkuu rakennusviraston ja liikuntaviraston yhteistyönä. Tavoitteena on, että jatkosuunnittelu voitaisiin aloittaa vuonna 2017 ja toteutukseen haettaisiin lähiörahaston rahoitusta. Ensimmäiseksi on tarkoitus keskittyä Ala-Malmin puistotiehen ja liikuntapuiston ympäristöön, johon on ideoitu muun muassa tekonurmikenttää, lähiliikuntapaikkaa, skeitti- ja skuuttitoimintoja.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliTulevat maisterit tutkivat lentokentän alueen pintamaita
Seuraava artikkeliMPS myöhäisherännäisenä, Kultsu FC kaatui Puksussa