Kaksi pienkerrostaloa ja hoivakoti ”Kapuntalon” tontille

uimarannantie 8 kaava
Arkkitehtitoimisto HMV Oy on tehnyt viitesuunnitelman Uimarannantie 8 tonttien käytöstä.

Uimarannantie 8 aiemmin julkisille rakennuksille tarkoitettu rakentamaton tontti on jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi, joille nyt haetaan asemakaavan muutosta.

Pohjoisempi tontti muutetaan nyt asemakaavalla asumiskäyttöön, tontille on suunniteltu rakennettavan kaksi kolmikerroksista pienkerrostaloa. Eteläisemmälle tontille on jo myönnetty rakennuslupa mielenterveyskuntoutujien hoivakotia varten, siitä on tulossa yksikerroksinen kolmionmuotoinen rakennus.

Nyt asemakaavanmuutokseen liittyvällä alueella on myös tarpeetonta katualuetta, joka ehdotetaan liitettäväksi viereisiin tontteihin. Rasintie 2 ja Uimarannantien 8 eli hoivakodin tonttien omistajille tarjotaan maiden lunastusmahdollisuutta.

Kaupunkisuunnittelulviraston mukaan asemakaavamuutoksella pyritään monipuolistamaan nykyistä omakotitalopainotteista asuntokantaa ja tarjoamaan samalla esteetöntä pienkerrostaloasumista.

Kyseiselle tontille toivottiin aiemmin asukastalotoimintaankin soveltuvaa Kapuntaloa, jossa olisi ollut ehkä myös päiväkoti ja ala-asteen luokkia.

Tontilla on ollut aikaisemmin päiväkoti, joka purettiin 2000-luvun alussa. Nykyisellään tontilla on heinikkoa ja nuorta puustoa. Sillä sijaitsee myös muuntamo, joka tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaavan valmistelija ja hankkeen edustaja ovat tavattavissa Pukinmäen kirjastossa  ensi torstaina 15.9. kello 17-19. Suunnitteluaineistot ovat kirjastossa jo 7.9. lähtien nähtävillä ja palautteet niistä tulee antaa viimeistään 30.9. kaupunkisuunnitteluviraston kirjaamoon.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliValtuustoaloite Malmin kuivasta vesialtaasta
Seuraava artikkeliViimeinen kesälomaviikko 1954 Wanhassa Puistolassa