Yleiskaava uuteen käsittelyyn

Helsinkiläisjärjestöt haluavat suojella uuden yleiskaavan uhkaamia luontoalueita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita paikkoja, joihin kuuluu myös Malmin lentoasema ympäristöineen. Kuva Teija Loponen

34 eri järjestön yhteistyöelin haluaa yksimielisesti palauttaa yleiskaavaehdotuksen uuteen valmisteluun. Heikinlaaksossa asuva Seppo Posti toimii puheenjohtajana järjestöistä ja yhdistyksistä koostuvassa Yleiskaava uusiksi –ryhmässä.

-Ryhmän jäsenet haluavat suojella Helsinkiä ylirakentamiselta ja kaupungin arvokkaita alueita tuhoamiselta, tiivistää Seppo Posti.

Järjestöjen parissa on herättänyt laajaa ihmetystä Helsingin Vihreiden vähättelevä suhteutuminen kaavaehdotuksessa esitettyjen viheralueiden hävittämiseen.

Viimeisimmässä kokouksessaan paikalle saapuneet eri järjestöjen edustajat päättivät toimittaa kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa on listattuna yleiskaavaehdotuksen keskeiset ongelmat, jotka vaativat lisäselvityksiä ennen asiasta päättämistä.

Keskeisiin vaatimuksiin kuuluvat: Olemassa olevat luonto- ja viheralueet tulee säilyttää ja yhdistää. Rakennettu ja arvokas kulttuuriympäristö tulee säilyttää (valtakunnalliset RKY-alueet ja Uudenmaan liiton julkaisussa E 114 – 2012 mainitut alueet).

Asukasmäärän lisäys on määritettävä uudelleen. Harhaanjohtavat kerrosneliömäärät on korjattava. Liikennehankkeiden hyötyanalyysit on tarkasteltava uudelleen.

Asukkaille on järjestettävä Suomen perustuslaissa ja MRL:ssa tarkoitettu mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Järjestöjen vuorovaikutusraportin pohjalta on työn alla kartta, jossa esitetään rakentamiselta säästettävät alueet.

Kumpula-seuran Olli Hakanen on tehnyt alustavia laskelmia ja selvittänyt kaavakarttapohjan työskentelytavan. Syntyvässä kaavakartassa osoitetaan kuinka yleiskaavaehdotuksessa esitetyt viheralueiden tuhoamiset voidaan suurimmalta osin välttää.

Käytännössä yleiskaavaehdotuksen pikselikarttaa korjataan vaihtamalla rakentamisen pikseleitä viheraluepikseleiksi poistamalla yleiskaavan rakentamistarpeen mitoituksessa käytettyjen pinta-alakertoimien luoma kiinteistökupla.

Yleiskaava uusiksi –ryhmä aikoo toimittaa kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille saatekirjeen ja työn alla olevan kaavakartan. Tulevissa kuntavaaleissa tullaan kyselemään ehdokkaiden kantoja muun muassa rakentamistarpeiden suhteen.

Teija Loponen

 

Meneillään olevia hankkeita:

  • MLY:n (Malmin lentokentän ystävät ry) ELY-keskukselle toimittamaa koko lentokenttäaluetta koskevaa suojeluhanketta on täydennetty mm. viittauksilla kansainvälisiin sopimuksiin.
  • Yksityishenkilöiden liikkeelle panema kansalaisaloite LEX Malmi
  • Yksityishenkilöiden liikkeelle panema kuntalaisaloite Helsingin yleiskaava on palautettava valmisteltavaksi maltillisemman väestötavoitteen pohjalta.
  • Kaupunkipuistohankkeesta on tehty valtuustoaloite ja kuntalaisaloite.
Edellinen artikkeliPerussuomalaiset nousivat taivaalle
Seuraava artikkeliHIFK rantautui Malmille : Junioreille kiekko-oppia ammattilaisten vetämänä