Asteritielle suunnitteilla kerrostalo : Arvokkaan puun juuristokin rauhoitettu

Pukinmäen aseman tuntumaan, radan toiselle puolelle suunnitellaan kerrostalotonttia. Suunnittelukuva Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pukinmäen keskustassa Pukinmäenkaaren ja junaradan kulmauksessa sijaitsevan Asteritie 1 ja 3 tonteille on tekeillä asemakaavan muutos. Uusi kaava mahdollistaisi kahden erillispientalotontin yhdistämisen ja 2-5 –kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen.

Asteritien alkupään tonttien lisäksi kaavamuutosalue koskee myös jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta sekä puistoa. Kaavamuutostonttia rajaavat Asteritie ja Asteripolku sekä Pukinmäenkaari.

Asteritie 1 ja 3 tonteilla on nykyisellään yksi- ja kaksikerroksiset asuintalot sekä kaupunkikuvallisesti arvokasta puustoa. Tontilla sijaitsee myös asemakaavaan merkitty luonnonsuojelulain mukainen juurineen rauhoitettu luonnonmuistomerkki, mantsurianjalopähkinäpuu.

Itse korttelialue on yksityisomistuksessa ja kaupunki omistaa muut alueet. Kaavamuutos on tullut vireille tonttien omistajan hakemuksesta.

Vanhat rakennukset on tarkoitus purkaa tonteilta ja niiden tilalle rakentaa kerrostalo, jonka suurin ja lähimpänä rautatietä oleva osa olisi kolmekerroksinen, Asteritien puoleinen osa kaksikerroksinen ja Pukinmäenkaaren varteen sijoittuva osa viisikerroksinen. Rauhoitettu puu tulisi sijaitsemaan atrium-pihalla. Tontin ajoyhteys tulisi Asteritieltä ja johtaisi pihakannen alle.

Asteritien alueella on voimassa useita eri asemakaavoja, joissa se on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa alue on merkitty asuntovaltaisiksi alueiksi A2 ja A3.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 5.9. – 26.9. Pukinmäen kirjastossa ja verkkosivulla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavoittaja on tavattavissa Pukinmäen kirjastossa 14.9. kello 17-19.

Mielipiteet suunnitelmasta tulee jättää viimeistään 26.9. Kaupunkisuunnitteluviraston kirjaamoon.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliSuositaan paikallista
Seuraava artikkeliVuokrataso on noussut myös Koillis-Helsingissä