Lähiöprojekti satsannut Jakomäkeen ja Malmille

lähiöprojektinuoria
Lähiöprojektin ansiosta Jakomäen aiemmin ankeailmeiseen alikulkukäytävään tuli alueen nuorten tekemää taidetta vuonna 2014. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Kaupunginhallituksen 20 vuotta sitten perustaman lähiöprojektin perustehtävä on ollut koko ajan sama, toimia segregaation eli kaupungin asuinalueiden välisten erojen kasvamista vastaan.

Lähiöprojektin tuore toimintakertomus kertoo toimintakaudesta 2012−2015, jonka päätavoitteita ovat olleet verkostoituva esikaupunki ja viihtyisä arkiympäristö.

Koillis-Helsingissä toimintakausi on näkynyt erityisesti Jakomäessä ja Malmilla.

Lähiöprojekti on pyrkinyt edistämään alueiden täydennysrakentamista vuorovaikutuksessa kaupungin virastojen ja asukkaiden kanssa. Työmaata on riittänyt myös eri hallintokuntien välisen yhteistyön suunnittelussa ja tiedonkulussa.

Jakomäessä isoja projekteja ovat olleet asemakaavahanke ja palvelutilatarkastelu. Malmilla pyrkimyksenä on ollut parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja saada kaupunginosaan pyöräkeskus.

Lähiöprojekti on keskittynyt pitkälti lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden aktiivisen toiminnan tukemiseen. Toteutuneita hankkeita ovat Operaatio Pulssi, Lähiöliikunta, Vuosaari-blogi, Perjantai-action Tapulikaupungissa, Perhe on Pop Jakomäessä, Sadut ja Tarinat, Muskari, Kulttuurikaveri sekä Olet Media Guru (OMG). Myös lähikoulujen vetovoimaa ja asukastoimintaa on aktivoitu useilla hankkeilla.

Toimintakaudella 2012−2015 lähiöprojektin toimintaraha oli vuosittain keskimäärin 620 000 euroa. Vuonna 2015 toimintaraha oli 585 000 euroa. Määrärahoista siirtyi vuodelle 2016 yhteensä 88 000 euroa.

Vuonna 2015 toimintarahaa oli virastoittain eniten käytössä kaupunkisuunnitteluvirastolla ja kulttuurikeskuksella.

Lähiöprojekti on myös mukana segregaatiota ehkäisevässä valtion asuinalueiden kehittämisohjelmassa, jonka Helsingille myönnetystä neljästä miljoonasta eurosta on käytetty vajaa puolet.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPonnistajat onnistuivat, muut heikommin
Seuraava artikkeliSuositaan paikallista