Tapanilan Pikkukoulun tulevaisuus

alakoulu
Tapanilan Pikkukoulu on ollut tyhjillään vuodesta 2014. Tapanilalaiset haluaisivat vuokrata sen yhteisökäyttöön, joka mahdollistaisi myös ammatinharjoittajien työtiloja. Kuva Teija Loponen

Entisen Tapanilan ala-asteen eli Veljestenpihalla sijainneen Pikkukoulun, Alakoulun kiinteistön asemakaavaa ollaan muuttamassa. Suunnitelmissa on asuntoja sekä kouluun että pihalle. Suunnitelmia esitellään Tapanilassa ensi tiistaina.

Kaupungin Tilakeskus valmistelee tontin ja rakennuksen myyntiä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan myös poikkeamismenettelyä voimassa olevasta asemakaavasta vanhan koulurakennuksen tontilla, jotta rakennus saataisiin asuinkäyttöön kaavamuutosta nopeammassa tahdissa.

Poikkeuslupaan kirjataan lupaehdot, jotta rakennus säilyy ilmeeltään ja rakennusosiltaan alkuperäisinä. Koulurakennuksen julkisivut säilyisivät muuten ennallaan, mutta pihan puoleisessa kattorakenteessa olevien ikkunoiden eteen sallittaisiin parvekkeiden rakentaminen.

Tontille ei sallita muita uusia rakennuksia kuin pieni talousrakennus.

Poikkeamisen rinnalla valmistellaan samansisältöistä kaavamuutosta, joka sallii nykyisen käyttötarkoituksen lisäksi asumisen ja siihen liittyvän pienimuotoisen yritystoiminnan.

Käyttötarkoituksen muutoksesta on teetetty viitesuunnitelma, jonka mukaan rakennus voidaan jakaa kahdeksi perheasunnoksi siten, että vanhoihin rakenteisiin ei kohdistu rakenne-, palo- ja ääneneristysvaatimuksia. Huoneistojen välinen seinä toteutettaisiin yhden luokkahuoneen keskelle.

Suunnitelmassa kylmät täyskorkeat ullakkotilat on otettu sisätilaksi. Rakennuksen kerrosalaksi muodostuu noin 400 m2.

Koulurakennuksen tontti on voimassa olevassa asemakaavassa tarkoitettu julkisten lähipalvelurakennusten tontiksi ja nyt se halutaan muuttaa poikkeamismenettelyllä asumiskäyttöön.

Entinen koulurakennuksen tontti on jaettu kahteen osaan, joista vanhalle piha-alueelle suunnitellaan kaavamuutoksella asuntorakentamista.

Kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa on esillä 16.8.- 6.9. Tapanilan kirjastossa, Hiidenkiventie 21 sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitelmista pidetään esittely- ja keskustelutilaisuus tiistaina 23.8. kello 17.30-19.30 Tapanilan ala-asteen ruokasalissa, Veljestenpiha 2.

Mielipiteet valmisteluaineistosta tulee lähettää viimeistään to 19.9. kirjaamoon, kaupunkisuunnitteluvirastoon. Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle.

 

Tapanilan Kylätilayhdistys ry:
Kaupungin suunnitelma ristiriidassa suojelu kanssa

-Positiivista hakemuksessa on, että siinä tunnustetaan upea vanha koulu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi rakennukseksi ja kiinteistö yleensäkin arvokkaaksi ympäristöksi. Kaupunkisuunnitteluviraston oma suunnitelma on kuitenkin ristiriidassa rakennuksen suojelemisen kanssa. Esityksen mukaan koulurakennukseen rakennettaisiin asuinkäytössä uusia väliseiniä ja siten suojeluajatus vesittyisi saman tien. Lisäksi suunnitelmassa rakennettaisiin uusia parvekkeita, mitkä muuttaisivat rakennuksen julkisivua merkittävästi, huomauttaa Kylätilayhdistyksen puheenjohtaja Seppo Siika-aho.

Hänen mukaansa koulurakennus tulisi säilyttää asuinkäytön sijaan yleisessä käytössä mahdollisimman lähellä sen alkuperäistä tarkoitusta. Tällöin myös suojelulliset arvot toteutuisivat mahdollisimman hyvin.

-Useat Tapanilan yhteisöt olisivat innolla kehittämässä koulurakennukseen uutta toimintaa, jonka arvo laajemmankin alueen ihmisille olisi suuri. Tapanilan Kylätila ry on saanut useita yhteydenottoja niin harrastustoimintaa organisoivilta yhteisöiltä, yksityisiltä ihmisiltä kuin ammatinharjoittajilta työtilakäyttöön. Rakennuksesta olisi varsin yksinkertaista rakentaa kylän aktiivisen toiminnan keskus tänne Tapanilaan. Se toiminta olisi myös taloudellisesti kestävää.

Siika-aho toteaa, että asuinkäytön mahdollistaminen koulurakennuksessa nostaisi jonkin verran kiinteistön arvoa, mutta joidenkin kymppitonnien lisätulo kaupungin kassaan on vain taskurahoja.

-Paljon suuremman lisäarvon kaupunkilaisille toisi vireä ja asukkaiden elämänlaatua kohentava toimintakeskus ja asukastalo. Siksi poikkeamispäätösesitys, jolla rakennus mahdollistettaisiin asuinkäyttöön tulisi hylätä, vetoaa Seppo Siika-aho.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliVuosikymmenien päästä
Seuraava artikkeliLex Malmi: Vajaassa viikossa yli 14000 kannattajaa