Talttatieltä muuttava tukikohta vie betoniyritykseltä lisämaan

Yleiskaavan käsittely jäi Helsingin kaupunginhallituksessa vielä pöydälle. Koillis-Helsingin Yrittäjät ottivat yleiskaavaan jo toistamiseen kantaa, koska ovat huolissaan muun muassa Tattarisuolla toimivien yrittäjien tulevaisuudesta. KUVA TEIJA LOPONEN

Betonialalla toimiva Kalle Urho Oy on toivonut pääsevänsä neuvotteluratkaisuun tilanteessa, jossa yhtiö on menettämässä vuokratonttiinsa kuuluvan tärkeän lisämaapalan Tattarisuontiellä, koska Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on luvannut lisämaan Staralle.

Lisämaa on osa betoniyrityksen vieressä olevaa suurta tonttia, johon on tulossa Staran tukikohta Talttatieltä. Se tekee muuttoa, koska osa tukikohdasta on jäämässä Malmin jäähallin viereen tulevan uuden jääpallohallin alle.

Stara on ilmoittanut kiinteistövirastolle pitävänsä sille osoitettua uutta paikkaa erinomaisena Malmin lentokenttäalueen mahdollisen rakentamisen takia.

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosaston yritystonttitoimiston toimistopäällikkö on irtisanonut Kiinteistö Oy Tattarisuontie 16:n ja Kiinteistö Oy Tattarisuontie 18:n kanssa yhtensä 920 neliömetrin kokoisesta lisämaasta tehdyt vuokrasopimukset toukokuussa. Irtisanominen astuu voimaan heinäkuun 31. päivä. Staralle tulevalta tontilta on irtisanottu kaupungin vuokralaisena toiminut toinenkin yritys.

Betoniyhtiö on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa se pyytää virastoa perumaan irtisanomisen ja toivoo pääsevänsä asiassa neuvotteluratkaisuun.

Kiinteistöyhtiöt vaativat, että irtisanottu alue tai osa siitä liitetään pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen lisäalueena. Sopimuksen irtisanomista näin nopeasti pidetään betoniyrittäjälle liian lyhyenä.

Kaupungilta pyydetään positiivista asennoitumista Helsingissä pitkään toimineeseen yritykseen.

Kalle Urho on toiminut Helsingissä yli 90 vuotta ja kaupungin maanvuokralaisena yli 30 vuotta. Yritystoiminnan kannalta se pitää välttämättömänä saada pitää hallirakennuksensa takaosassa olevan lisätilan, sillä tontin raja on neljän metrin päässä naapurissa sijaitsevasta rakennuksesta, eivätkä isot autot mahdu rajakohdassa kääntymään.

– Kalle Urho Oy on kiinteistön ainoa vuokralainen ja on toiminut Helsingissä yli 90 vuotta. Nykyiset tilat ovat toimivat, mutta ilman lisäpihaa kaikkia yhtiön koneita ja kulkuneuvoja ei ole mahdollista sijoittaa vuokra-alueelle, mikä pakottaa yrityksen muuttamaan muualle, betoniyrittäjä vetoaa kirjoituksessaan kiinteistövirastolle.

Kiinteistövirasto vei oikaisuvaatimuksen kiinteistölautakunnan päätettäväksi. Lautakunnalla asiaa esiteltiin niin, että virastossa työskentelevän toimistopäällikön päätöksestä tehdyt kaksi oikaisuvaatimusta hylättäisiin.

Esittelijä totesi, että kiinteistöviraston tonttiosasto pyrkii irtisanomisesta huolimatta kartoittamaan mahdollisuudet osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Lautakunta päätyi hyväksymään viraston esityksen viime torstain kokouksessaan. Päätös on valituskelpoinen.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliPyöräilyväylä yhä poikki Puistolassa
Seuraava artikkeliEläinten vallankumous Fallkullassa