Viikinmäen jätevedenpuhdistamon katoille 886 aurinkopaneelia

viikinmäki
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kuudelle tasakatolle asennetaan vielä tällä viikolla aurinkopaneeleja. Kuva HSY

Viikinmäen jätevedenpuhdistamosta tulee tällä viikolla Suomen viidenneksi suurin aurinkovoimala, kun sen katolle asennetaan lähes 900 aurinkopaneelia.

Aurinkopaneelit asennetaan kuluvan viikon aikana ja sen jälkeen 70 prosenttia puhdistamon sähkönkulutuksesta katetaan omalla, uusiutuvalla energialla.  Aurinkoenergian hyödyntäminen on osa Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY:n energiatehokkuusohjelmaa.

Puhdistamon kuudelle katolle asennetaan 886 aurinkopaneelia, jotka keräävät energiaa arviolta 211 MWh vuodessa. Tämä tekee voimalan nimellistehoksi 257 kWp.

Kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen kertoo, että jo aiemmin aurinkoenergia on otettu käyttöön Ruskeasannan Sortti-asemalla ja myös uusia kohteita on suunnitteilla. HSY:n yhtenä strategisena tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun materiaali- ja energiatehokkuutta.

-Energiatehokkuussopimuksessa olemme sitoutuneet yhdeksän prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä vuoden 2010 tasosta laskettuna. Vuoteen 2025 tavoite on säästää vielä 7,5 prosenttia lisää. Aurinkoenergian hyödyntäminen omassa toiminnassamme on yksi keskeisistä ohjelman toimenpiteistä. Samalla tarve ostosähköön vähenee, Raimo Inkinen kertoo.

Aurinkovoimalajärjestelmän toimittaa Naps Oy. Kerätty aurinkoenergia hyödynnetään jätevedenpuhdistamon omassa sähköverkossa.

Viikinmäkeen valmistuva aurinkovoimala kattaa puhdistamon sähkönkulutuksesta vain 0,6 prosenttia, sillä jätevedenpuhdistus kuluttaa paljon energiaa. Viikinmäessä kerätään energiaa myös ottamalla lämpöä talteen jätevedestä ja ilmanvaihdosta sekä tuottamalla kaasua lietteen mädätteestä.

-Biokaasu on puhdistamon energiatuotannossa keskeisessä roolissa jatkossakin. Tuotamme itse jo nykyisin kaiken puhdistamon tarvitseman lämmön ja aurinkopaneelien käyttöön oton jälkeen kaikkiaan noin 70 prosenttia sähköstä, vesihuollon vs. toimialajohtaja Tommi Fred toteaa.

Viikinmäen aurinkovoimalan investointikustannukset ovat 320 000 euroa. Ely-keskus myönsi siihen tuen, joka kattaa 30 prosenttia kustannuksista. Energiantuotanto maksaa investoinnin takaisin 12 vuodessa. Käyttöajaksi on arvioitu 25 vuotta.

Energiainvestoinnit Viikinmäessä jatkuvat aurinkovoimalan rakentamisen jälkeenkin. Ely-keskus on jo tehnyt päätöksen uudesta investointituesta, jolla jätevedenpuhdistamoon hankitaan uusi ORC-laitteisto ottamaan talteen energiaa puhdistamossa käytettävien kaasumoottoreiden pakokaasuista muuttaen sen lämpöenergiaksi.

  • Viikinmäen kokonaissähkönkulutus vuonna 2015 oli 39,6 GWh, josta itse tuotetun sähkön osuus oli 25,3 GWh ja ostosähkön osuus 14,2 GWh.
  • Viikinmäen jätevedenpuhdistamon oma lämmöntuotanto vuonna 2015 oli yhteensä 37,6 GWh, josta kaasumoottoreilla tehtiin 21,3 GWh ja kattiloilla 7,3 GWh. Kattiloilla tuotetusta lämmöstä 1 GWh tehtiin polttoöljyllä.
  • Lämmöntalteenoton kautta energiaa saatiin talteen 8,9 GWh. Omalla tuotannolla katettiin 100 prosenttia omasta kulutuksesta ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitokselle lämpöä toimitettiin 2,6 GWh.

Teija Loponen

 

Edellinen artikkeliJohanna Iivanainen big bandin solistina
Seuraava artikkeliPikkupuistosta kaadetaan puistokäytävän takia puut