Vanhassa vara parempi

Vanhoille sananlaskuille löytyy monia eri merkityksiä. Tuo otsikon sanonta saattaa johtaa vanhoihin rakennuksiin, joissa vanhan painuneen hirsiseinän rako on pienempi eli parempi kuin vasta rakennetun. Tai sitten se saattaa selittyä sillä, että vanhojen ihmisten elämänkokemus antaa paremmat taidot selviytyä esimerkiksi ongelmallisista tilanteista. Tai sitten se voi tarkoittaa, että vanhasta ystävästä saa paremman tai luotettavamman tuen kuin nuoremmasta. Näin vaikuttaa olevan ainakin Siltamäessä, jossa Korttelituvalla kokoontuvat seniorit auttavat tarvittaessa toisiaan niin arjen ongelmissa kuin vaikkapa suru-uutisista toipumisessa.

Seniorit, eli vanhemmat kansalaiset ovat pääteemana tässä numerossamme. Ikäihmiset eivät suinkaan ole aina sairaita ja raihnaisia, vaan joukossa on varsin iäkkäitäkin reippaita, itsenäisesti toimeentulevia ja elämäänsä mielenkiintoisia uusia asioita etsiviä ihmisiä. He osaavat arvostaa itseään ja vaativat arvostusta tasavertaisina kansalaisina myös muilta. He harrastavat paljon ja nauttivat elämästään. He myös katsovat, että niille iäkkäimmille, jotka apua tarvitsevat, sitä pitäisi myös saada ilman erityistä anomusta. Moni apua tarvitseva jää sitä ilman, koska ei tiedä miten vaikkapa palveluseteliä tulisi hakea. Asiaa ei auta se, että kaikki kuntapuolellakaan eivät välttämättä osaa, ehdi tai halua asiassa auttaa.

Pukinmäessä viime viikolla puhumassa käynyt kansanedustaja Sari Sarkomaa valisti, että omaishoidon tukeen on luvassa rahaa, samoin vastauksia on tulossa hoitopaikkaratkaisuihin. Moni vanha pariskunta asuu omillaan toinen toistaan tukien vaikeissa olosuhteissa. Ja useat omaishoitajanimikkeellä puolisoaan avustavat tarvitsisivat itsekin kipeästi apua elämäänsä. Läheskään kaikki puolisoaan hoitavat eivät omaishoidon tukea saa, vaikka olisivat siihen oikeutettuja. Tässäkin tarvitaan lisää valistusta. Tietoa tuista jaetaan paikoissa, joissa ikäihmiset kokoontuvat, mutta sitä pitäisi saada myös heille, jotka eivät kotoaan pääse liikkeelle. Internetistä eivät ikäihmiset sitä välttämättä osaa etsiä, jos edes tietokonetta omistavat.

Päätoimittaja Teija Loponen